Historie

Hestkøbgaard og Furesø Golfklub i korte træk

Det historiske Hestkøbgaard

Hestkøbgaard er en gammel bondegård. Den nævnes første gang i 1370, da den blev pantsat til Roskilde-bispen. Senere har gården ført en omskiftelig tilværelse med forskellige ejere og ejerforhold. Gården lå i sin tid i en stor skov, og endnu omkring 1820 var der ca. 3 tdl. skov.

Fra 1819 til 1825 var der tillige en fajancefabrik på gården. Senere har gården været drevet som landbrug, og omkring 1850 blev der drevet tørvehandel i stort omfang. Under 2. verdenskrig var der 25 heste på gården.

Det smukke klubhus

Den nuværende hovedbygning er opført i 1902-03 af grosserer Andreas N. Grut, mens bindingsværks-længerne stammer fra en genopførelse af gården efter brand i 1827. Gården blev drevet med såvel svine- som kreaturbesætning helt op til begyndelsen af 1960’erne, da Birkerød Kommune købte den af generalkonsul Sander.

I 1965 købte Birkerød kommune Hestkøbgaards tilhørende jorder for at sikre områdets landskabelige værdier, og samtidig udlagdes haven til park. Omkring 1970 byggemodnede kommunen Hestkøb Vænge området og anlagde Birkerød Parkvej, Duemosevej og Datavej. Senere i 1970’erne blev kolonihaverne vest for Overblikket anlagt.

Golfklubben stiftes 8. oktober 1974

Furesø Golfklub blev stiftet i Birkerød den 8. oktober 1974, hvor ca. 100 personer var mødt op. Initiativtagerne blev valgt som bestyrelse, og hurtigt var en række medlemmer engageret i de aktiviteter, der kunne udfoldes på en græsmark ved Hestkøbgaard – en græsmark, som Birkerød kommune stillede til rådighed. Arealet blev benyttet til driving range og til matcher – meget primitivt, men det fungerede.

I løbet af meget kort tid blev det i Birkerød og Farum kommuner besluttet, at man ville støtte en fælles kommunal golfbane, og de første skitser blev udarbejdet. Det areal, der var til rådighed, blev gradvist udvidet, og efterhånden var det muligt at etablere en par 3-bane af en rimelig kvalitet.

Først 9 og så endelig 18 huller

Medlemstilgangen var stor, og par 3 banen blev for lille. Derfor stillede Birkerød Kommune et areal til rådighed for 9 “rigtige huller”, som blev indviet 18. august 1979. Disse huller, som er den nuværende Hestkøbgaard-sløjfe, blev tegnet af Jan Sederholm. Medlemstallet steg samtidig med, at drømmen om en 18-hullers bane voksede. 

Sederholm tegnede yderligere 9 huller på Farum-siden af kommunegrænsen, men Farum Kommune ejede kun en del af det areal, der var inde i billedet,så Furesø Golfklub måtte nøjes med et areal, hvor der kun kunne etableres 6 huller. Det var imidlertid et stort skridt på vejen.

Der blev dog suppleret med 3 midlertidige huller (2 på arealet med den nuværende par 3 bane og et mellem hul F4 og F8), så resultatet var 18 huller af en ganske god standard. 

Pladsen i Farum var trang, og det lykkedes klubben at få stillet et areal til rådighed for etablering af hul F1, F7 og F9, så Furesø Golfklub den 17. august 1989 endelig kunne indvie en 18 hullers golfbane – nemlig de nuværende Hestkøbgaard og Farum sløjfer.

Parkvej som rosinen i pølseenden

Klubben voksede, og dermed steg også behovet for en yderligere sløjfe, den sløjfe, vi i dag kender som Parkvej. Op til etableringen af Parkvej i 1996 var der gået flere år, hvor klubben dyrkede landbrug på arealet for at sikre, at ikke andre skulle få tilladelse til alternative aktiviteter. 

Et klubmedlem havde overvejet at erhverve landbrugsretten på arealet og købt sig et får, han kunne sætte ud på arealet, ifald klubben ikke selv ville dyrke landbrug. Også her var det formålet, at arealet ikke skulle gå tabt til andre aktiviteter end golf. Hvor seriøst, dette fåreprojekt var, er nok lidt uklart, men det var klubben selv, der erhvervede retten til at dyrke landbrug på arealet. og der blev dyrket raps i flere sæsoner med chefgreenkeeper Hans Beurling som ansvarlig.

Parkvej blev – meget belejligt for klubmedlemmerne – taget i anvendelse samtidig med, at klubben afviklede Europamesterskaber for kvinder på H+F. Så kunne klubmedlemmerne også spille selv om der var EM. 

Ellers er der historier om, hvordan det støvede så meget under anlægsarbejdets stensamling, at naboerne berettiget klagede, samt hvordan en håbefuld studerende sad nede i kloakken under P7’s dametee (dækslet er der endnu) og skrev afhandling om vandafledning!

Hele anlægget blev i forbindelse med klubbens 40 års jubilæum i 2015 renoveret af det skotske arkitektfirma Mackenzie & Ebert ved Tom Mackenzie.

Æresmedlemmer

Furesø Golfklub har følgende æresmedlemmer

Henning Knudsen
1979
Steffen Hougaard
1987
Jørn Heiredal
1998
Hans Fink-Jensen
2006
Hans Beurling
2008
Mogens Laursen
2009
Andreas Hartø
2011
Peter Herskind
2012
Poul Hedegaard
2016
Thorleik Nellemann
2017
Flemming Engel
2018
Nils Rasmus Hansen
2020