Aflysning af Handelsbankens åbningsturnering den 5. april

Pga. Coronaudviklingen ser vi os desværre nødsaget til at aflyse åbningsturneringen. 

Alle deltagere vil inden længe få tilbageført det indbetalte beløb – både turneringsfee og evt. tilmelding til frokosten.

Sponsor, de nye restauratører og turneringsledelsen havde set frem til sæsonens åbning, men fremfor alt gælder det om at få os alle sunde og raske gennem den krise, landet er i.

Pas godt på jer selv – og på forhåbentlig snarligt gensyn i vores dejlige klub.

Venlig hilsen

Turneringsledelsen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev