Banen åbner, men foreningslivet er stadig indstillet

Kære medlemmer,

FG følger DGU anbefalinger, som nu lempes vedrørende spil.

Foreningslivet i FG er stadig indstillet. Klubhuset og alle træningsfaciliteter er lukkede, og der afvikles hverken turneringer eller klubaktiviteter, herunder klub-i-klub arrangementer. Men vi åbner nu op for, at medlemmer i FG kan benytte banen i privat regi i to-bolde med nedenstående restriktioner.

Spil i to-bolde

DGU er kommet med anbefalinger til spil i 2-bolde, som bør læses inden en runde startes – se mere HER.  

Sanktioner

Det er i vores alles interesse, at alle udviser ansvarlighed og respekt for de fremsatte retningslinjer. Hvis anbefalinger til sikkert spil ikke bliver overholdt, kan det have som konsekvens, at vi er nødsaget til at lukke banen igen. Overtrædelse af reglerne vil i første omgang medføre, at din ret til tidsbestilling fjernes og, at du indberettes til Ordens og Amatørudvalget med mulige yderligere sanktioner til følge.

Sløjfer

I en testperiode, hvor der opsamles erfaring, åbnes P og H og Par 3 banen fra d. 2. april kl. 09.00 som separate 9 huls sløjfer. For spillet gælder den almindelige banestatus, som kan læses HER. Er der frost på banen, er den selvfølgelig som sædvanligt lukket (se definitioner nederst i denne info ”Varsling af lukning”). Sløjferne åbner med sommerregler, men vi er i en periode hvor frost/rimfrost kan forekomme.

Konceptet ”9 hullers sløjfer” er valgt, så kan vi tilbyde en acceptabel kapacitet af tider på trods af restriktionen på bolde. Afvikles spillet som beskrevet herunder, kan F åbnes – og på et tidspunkt kan en normal fordeling etableres.

Klubhus

 • Alle klubfaciliteter er aflåst.
 • Restauranten kan tilgås til afhentning af Take-away, der er etableret ifølge gældende forskrifter.
 • Proshoppen er åben med Corona restriktioner fra PGA – (se mere info).
 • Alle udendørs borde og stole er fjernet.

Tidsbestilling

 • Der er åbnet to sløjfer à 9 huller (P og H) samt Par 3 banen og kun for single og to-bolde.
 • Der må ikke startes uden en bestilt tid.
 • Start fra kl. 09.00 på hverdage og fra kl. 06.00 i weekender og helligdage.
 • Det vil kun være muligt at have én starttid reserveret ad gangen. Der kan først bookes ny starttid ni timer efter, at en anden starttid er benyttet.
 • Der må kun bookes og spilles én 9 huller sløjfe om dagen.
 • Der kan bestilles tid 7 dage frem i tiden.
 • Der skal ikke bekræftes tider, og der udleveres ikke scorekort.
 • Der kan ikke bookes buggy eller scooter.

Ankomst og afslutning

 • Ankomst sker tidligst ti minutter før starttid, og spillerne skal forlade golfklubben umiddelbart efter afslutning.
 • Parkér med omtanke – hold afstand.
 • Bagrum er tilgængelige og med håndsprit. Om muligt tag dit udstyr med hjem – hold afstand.

Spil

 • Spil foregår enkeltvis eller i to-bolde. Hold god afstand (10 min.) under hele spillet.
 • Der må ikke lukkes igennem.
 • Spil foregår med spillere fra samme husstand eller med en fast spillemakker.

Banen                                                                                             

 • Hulkopperne hæves over jorden, så bolden ikke skal samles op af hullet.
 • Flaget forbliver i hullet, men må ikke berøres.
 • Banemateriel er fjernet (river, boldvaskere, trolleys mv.).
 • Vandhaner på banen er lukkede.
 • Affaldsspande er afspærrede – tag jeres affald med i bag’en.

Banestarter og BaneService

 • Adfærd på og omkring banen iagttages, for at det kan vurderes, om at sikkert spil bliver overholdt.

Anbefalinger til den enkelte golfspiller fra DGU

 • Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.
 • Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige, og efterlev deres anvisninger.
 • Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere.
 • Sørg for, at der ikke opstår kø på golfbanen. Der må ikke lukkes igennem. Falder en bold bagud, bør spillerne samle bolden op og følge op, så de er i tempo med de andre bolde.
 • Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.
 • Følg sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger ift. at minimere smittespredning.

Varsling af lukning

I de fleste tilfælde varsles om lukning grundet frost på hjemmesiden og på infotavlen. På 1. tee vil et skilt normalt informere om, hvornår sløjfen forventes åben. Der er tilfælde (specielt i weekender og helligdage), hvor der ikke vil være opstillet skilte. I det tilfælde må der ikke spilles, hvis der er frost i græsset (græsset er hvidt). Hvis skiltet viser, at der må spilles, men der stadig er frost (græsset er hvidt), må der selvfølgelig alligevel ikke spilles. Parkvejsløjfen vil, i langt de fleste tilfælde, være den, som efter nattefrost først vil være klar til spil.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev