Banen april 2021

Banen generelt

Overordnet set er banen kommet fint igennem vinteren. Det er altid med en vis nervøsitet i forhold til svampeskader, at vi går gennem vinteren, særligt på en bane, hvor det ikke er tilladt at anvende nogen form for pesticider.

Slidt og manglende tilvækst

Opstarten har været præget af relativt koldt vejr, og tilvæksten i græsset har ladet vente på sig. Det kombineret med en bane, der allerede var slidt fra sidste års mange runder og en opstart med fortsat stor spillelyst, har gjort, at banen mange steder fremstår slidt. Derfor har der og er stadig områder, der er hegnet ind og et krav om brug af måtte på et antal teesteder. Hvis der var tilstrækkeligt tilvækst i græsset til at fjerne måtterne, gjorde vi selvfølgelig også det, men vi mangler stadig nogle højere temperaturer, før græstilvækst og slid balancerer. Hvis vi alle gør en indsats og følger anvisningerne:

 • brug måtten på teestederne
 • ret nedslagsmærker op
 • undgå at gå/køre, der hvor banen er mest slidt

så forventer vi inden for kort tid at kunne fjerne måtter mm.  

Slidte områder og måtte på teestedet

Plejen

Plejemæssigt er vi fint med:

 • Alle de vigtigste områder er blevet luftet, eftersået og topdresset. Alle bunkers er gennemgået i forhold til at efterfylde sand, og der er tjekket sanddybder.
 • Vores grusbelagte gangstier har fået en tur med en nyerhvervet kantskærer, og der er tilført et nyt toplag af slotsgrus.
 • Det næste stykke tid arbejdes der blandt andet med topdressning af slidte semirough områder, som samtidig bliver eftersået og luftet.

Der mangler stadig meget finish, men vi har pga. den manglende tilvækst afventet med at klippe.

Åbning af puttinggreens og græstræningsteested

Igen pga. af slitage og manglende tilvækst har vi måttet afvente med åbning af græstee på range samt dele af vores puttinggreens.

 • Nedre puttinggreen åbnes i starten af uge 18, mens en mindre del af den øvre puttinggreen stadig vil være afspærret.
 • Græstræningsteestedet forventes åbnet i løbet af nogle uger.

Par 3-banen

 • På par 3-banen er vores fem nye greens kommet fint gennem vinteren, og vi forventer at kunne holde tidsplanen med at åbne for dem i løbet af juni måned.
 • På to af hullerne er der blevet anlagt bunkers. De er klargjort og fyldt med sand og venter bare på at komme i spil, når de nye greens tages i brug i juni.
 • I løbet af de næste par uger bliver der etableret et antal nye Next Tee skilte på par 3-banen, som skal hjælpe med at guide spillere bedre frem til næste teested.
Klargøring af bunker på par 3-banen

Skiltning

På driving range og på vores flaghus (toiletbygning) er der opsat nye skilte med et stort ur. Teksten på skiltet anviser reglerne for brugen af vores træningsfaciliteter.

Ny skiltning på range og toiletbygning

Tilmeld dig vores nyhedsbrev