Banen december 2020

Delvist lukning af banen

De lavere temperaturer og det manglende dagslys gør, at der ingen eller meget begrænset tilvækst er i græsset. Det betyder, at det ikke længere kan modstå det slid, der påføres, uden at vi mister tæthed i græsset og øger risikoen for sygdomme i græsset.  

For at undgå at banen er for medtaget til sæsonen 2021, indføres derfor en delvis lukning af banen.

Fra og med torsdag den 17. december lukkes der for alt spil på Hestkøbgaard-sløjfen.

Normalt ville Farum sløjfen også blive lukket (ofte tidligere), men på grund af det relativt milde vejr og den helt særlige situation med Corona-restriktioner, holdes Farum- og Parkvej-sløjfen åbent hen over jul og nytår.

Det forudsætter naturligvis, at vejret tillader det. Kort inde i det nye år forventes det, at Farum-sløjfen lukkes.  

For at minimere slid omkring teesteder og greenområder vil der visse steder blive optegnet streger, opsat snore eller bøjler, der skal hjælpe med at styre færdslen væk fra de mest medtagede områder.

Sammen med at følge anvisningerne, henstiller vi til, at man:

  • Bruger sin måtte at slå fra – også fra teestedet!
  • Opretter nedslagsmærker

På en bane som vores, hvor der er så meget spil, og hvor vi har et totalt forbud mod at bruge pesticider, er det helt nødvendigt at hjælpe hinanden med at undgå et unødigt slid, der bidrager til øget forekomst af ukrudt og svampeskader.

Der etableres nye teesteder på par 3-banen

Par 3-banen

I den seneste tid er der blevet etableret nye kunstgræsteesteder på par 3-banen. Det gør, at man nu kan slå fra et jævnt teested, der peger i den rigtige retning. Vi håber, der bliver taget godt imod teestederne.

Teestedet på hul 4 mangler og bliver først lavet i foråret, da vi har vurderet, at det ligger for tæt på den provisoriske green.

De nysåede greens på par 3-banen (hul 1, 2, 4, 5 og 9) er kommet fint, og vi forventer at kunne holde tidsplanen med åbning i forsommeren 2021.

Øvrigt banearbejde

  • Efterfyldning af sand i bunkers
  • Beskæring af træer og buske
  • Efterfyldning og afretning af gangstier mm.
  • Servicering og slibning af maskiner og klippeled

Rigtig god jul og godt nytår ønsker greenkeeperne og baneudvalget

Tilmeld dig vores nyhedsbrev