Banen marts 2022

Banen generelt
Overordnet set er banen kommet fint igennem vinteren. Det er altid med en vis nervøsitet i forhold til svampeskader, at vi går gennem vinteren. Særligt på en bane som vores, hvor det ikke er tilladt at anvende nogen form for pesticider.

Vinterbanen
Tiltaget med at spille fra måtter på teestederne, har vist sig rigtig godt i forhold til at skåne de normale teesteder. De fremstår noget flottere end de normalt plejer at være. Greens er noget slidt og med mange nedslagsmærker, efter rigtig mange runder vintergolf. For mange nedslagsmærker og for meget slid, gør os sårbare i forhold til at der vil indvandre andre og mindre egnede græsser på greens. Græsser der mere modtagelige over for sygdomme og som kan være svære at kontrollere når der ingen plantebeskyttelsesmidler er til rådighed. Så det gælder om at finde den rette balance, hvilket denne vinters regler har hjulpet med.

Hestkøbgaard og Farum
De to sløjfer, H og F, der har været lukket i nogle måneder, er kommet rigtig fint gennem vinteren, med meget få skader. Lige nu er de ved at blive klargjort til åbning. Det betyder at greens og forgreens bliver luftet (små huller i jorden), topdresset, eftersået og gødet. Fairways er gødet, teesteder luftes og topdresses, mens baneudstyr og generel oprydning efter vinteren også skal klares.

Forventet plan for åbning af banen.
Banen forventes at åbne med alle tre sløjfer og sommerregler fra om med den 1. april.

Mandag den 28. marts lukkes Parkvejsløjfen, for at gennemgå en forårsklargøring, i lighed med de to andre sløjfer. Det betyder at Farum i tiden fra den 28/3 til den 31/3 er åben på samme vilkår, som der spilles med på Parkvej i dag. (dog spilles der fra græsteesteder, med egen måtte, og ikke fra kunstgræsmåtter)

Græsteestedet og dele af puttinggreens vil først åbne senere.

Det vil være tilladt at køre med scootere på den store bane fra 1. april, mens brug af boogies endnu ikke er tilladt.

Nye pæle
Alle vores pæle på bane har være inde i vinter for at bliver slebet, malet og monteret et lille spyd på enden. Det betyder at vores lokalregel, om at pæle ikke er flytbare forhindringer er fjernet. Skulle det være nødvendigt at flytte på en pæl under golf spillet, skal denne genplaceres så tæt på det oprindelige som muligt.

Renovering af bro på H5
Hen over vinteren er den gamle træbro på Hestkøbgaard 5 blevet renoveret. Glæd jer til en tur over den nye bro.

Vi glæder os meget til den kommende golfsæson

Med glade hilsner

Greenkeeperne, Thomas Pihl

Tilmeld dig vores nyhedsbrev