Banen – November 2019

Vinterregler

Med de lavere temperaturer nærmere vi os også det tidspunkt, hvor tilvæksten aftager så meget, at banen ikke længere kan producere nok ny tilvækst i forhold til det slid, den bliver udsat for. Det betyder, at vi fra og med mandag den 9. december indfører vinterregler.

Ved mødepladsen nær Parkvej 1 teested opsættes et stativ med måtter, der skal benyttes. For at alle kan have en måtte at spille fra, beder vi om, at alle hænger den lånte måtte tilbage, og ikke lader den hænge på sin bag til næste gang, man skal spille. Man er velkommen til at købe sin egen måtte, hvis man ønsker en anden model end den, som klubben stiller til rådighed, så længe den stadig beskytter græsset.  

Husk at hænge måtte tilbage efter spil

Frost

I de kommende dage er der varsel om frost.  I det tilfælde, at der er frost i græsset, er hele banen lukket, med undtagelse af Par 3 banen og slagmåtterne på driving range.

Lukningen skyldtes, at græsset bliver beskadiget, hvis det bliver trådt eller kørt på.

Det er greenkeeperne, som hver morgen vurderer, om det er forsvarligt at åbne banen eller ej.


Varsling af lukning

I de fleste tilfælde varsles om lukning grundet frost på hjemmesiden og på infotavlen. På 1. tee vil et skilt normalt informere om, hvornår sløjfen forventes åben. Der er tilfælde (specielt i weekender og helligdage), hvor der ikke vil være opstillet skilte. I det tilfælde må der ikke spilles, hvis der er frost i græsset (græsset er hvidt eller stift). Hvis skiltet viser, at der må spilles, men der stadig er frost (græsset er hvidt eller stift), må der selvfølgelig alligevel ikke spilles. Parkvejsløjfen vil, i langt de fleste tilfælde, være den sløjfe, som efter nattefrost først vil være klar til spil.

Hvad gør jeg i tilfælde af morgenfrost?

Når/hvis banen åbner senere på dagen, er de tider, som ligger forinden åbningen, som udgangspunkt mistet. Man har selv ansvaret for at finde en ny tid som er ledig. Sekretariatet hjælper gerne med at finde nye tider, så flest muligt kan komme ud og spille.

Overtrædelse

Overtrædelse vil blive indberettet til Ordens- og Regeludvalget, som vil beslutte konsekvenserne.

Græstee på driving range lukket

Pa grund af den meget begrænsede tilvækst i græsset, bliver græs teestedet på driving range lukket for sæsonen. Tilvæksten er for svag til at kompenserer for det slid, der påføres.


Arbejdet på banen

Greens

Slidte og dårlige dele af greens bliver netop nu repareret i det omfang, det er muligt. En nyligt anlagt reparationsgreen på driving rangen står for græsset, der udskiftes.

For de, som stadig spiller, er det forsat yderst vigtigt at oprette nedslagsmærker, som ellers er den perfekte ”rugeplads” for svampeangreb eller ukrudt.  

Bunkers

Alle bunkers er gennemgået og efterfyldt med sand, hvor der evt. måtte mangle.

Tømning af vand

Vores vandingsanlæg på banen er allerede tømt for vand, mens tømning af øvrige vandhaner foregår netop nu. Det vil sige, at toiletbygningen ude på banen samt vasken i laden og den lille gård bliver lukket for at undgå frostsprængninger.  Det betyder, at toiletterne er lukket indtil foråret.

Vintertræningslokalet

Med de mørke timer nært forestående øges brugen af vores indendørs træningslokaler. Når du har brugt lokalet, er det din pligt at samle bolde sammen og holde pænt og ordenligt, så også de næste brugere kan føle sig velkomne og nyde lokalet.

Det er ligeledes vigtigt at huske at lukke døren, så bygningen er aflåst, når du forlader stedet som den sidste.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev