Banen november 2020

Indvielse af overdækning på driving range

Der arbejdes stadig ihærdigt på at få de sidste ting på plads omkring vores nye overdækning på driving range.

I den seneste uge er der udført drænarbejde, lagt rullegræs, trukket kabler og indrettet de sidste detaljer.

Nu er vi så langt, at vi kan åbne for brugen af de 4 udslagsmåtter fra og med onsdag den 11. november.

Måtterne er naturligvis tilgængelige for alle, der har adgang til at bruge driving rangen. Ved træningslektioner med klubbens trænere er det træner og elev, der er fortrinsret til at bruge måtterne.

Husk, at det p.t. ikke er tilladt at være forsamlet mere end 10 personer (over 21 år).

Hele ansøgningsprocessen med at få byggetilladelse har været en lang og kompliceret sag. De fleste er nok bekendt med, at vi er placeret i et område, der er fredet, hvilket gør, at vi skal have en dispensation fra fredningen, hver gang vi vil ændre noget. I vores ansøgning har vi søgt om tilladelse til at opsætte belysning i den nye overdækning. Selv om vi har forsøgt ihærdigt, har vi ikke fået tilladelse til dette, hvilket er årsagen til, at der ikke er opsat lamper. Vi er klar over, at det giver nogle begrænsninger i brugen, men det er desværre sådan, det er. 

Bolde, der skal bruges til træning i den nye overdækning, medbringes i spande fra den normale boldkasse på rangen. Tomme spande kan efterlades i bygningen efter brug.

Der må kun spilles fra de dertil indrettede måtter og IKKE fra græsset foran måtterne.

Husk, at passe godt på de nye faciliteter.

Der må ikke spilles på banen, når græsset er hvidt af frost

Vinterregler og lukning af græstræningsteestedet

Med de relativt milde vinde, vi stadig oplever, har vi besluttet at skubbe indførslen af vinterregler lidt længere frem end normalt. Men vi nærmer os, og vinterreglerne bliver derfor indført fra og med mandag den 23. november.

Vinterreglerne er med til at sikre, at vi kommer bedst muligt gennem vinteren uden alt for store skader.

Græsset er stort set stoppet med at vokse, så alt slid og skader, der bliver påført banen fra nu, starter først med at vokse sammen, når vi kommer hen i midten af maj næste år. Derfor er det vigtigt, at vi alle gør en indsats for at skåne banen, så vi kan få en god start på næste sæson.

Vinterreglerne er:

Vinterregler

Grundet vådt og køligt vejr samt færre lyse timer kan græsset ikke længere regenerere den samme tilvækst, som det slid, der påføres ved normalt golfspil. For ikke at ødelægge banen i vintermånederne, spilles der derfor med vinterregler. 

Vinterregler betyder:

  • Golfvogne og buggies må ikke benyttes (buggies forbydes d. 16/11 og scootere d. 23/11)
  • Vintermåtter skal benyttes ved alle slag fra græs, undtagen put, slag fra rough og fra strafområder. Dette gælder også på tee-steder, selvom man bruger tee.
  • Banen er lukket i tilfælde af frost (græsset er stift og ofte hvidt)
  • Par 3-banen er åben uden restriktioner
  • Er banen åben, spilles til normale greens

Varsling af lukning

I de fleste tilfælde varsles om lukning grundet frost på hjemmesiden og på infotavlen. På 1. tee vil et skilt normalt informere om, hvornår sløjfen forventes åben. Der er tilfælde (specielt i weekender og helligdage), hvor der ikke vil være opstillet skilte. I det tilfælde må der ikke spilles, hvis der er frost i græsset (græsset er hvidt). Hvis skiltet viser, at der må spilles, men der stadig er frost (græsset er hvidt), må der selvfølgelig alligevel ikke spilles. Parkvejsløjfen vil, i langt de fleste tilfælde, være den, som efter nattefrost først vil være klar til spil.

Overtrædelse

Overtrædelse vil blive indberettet til Ordens- og Regeludvalget, som vil beslutte konsekvenserne.

Græsteestedet på driving range vinterlukkes fra d. 10. november

Lukning af græstræningsteestedet

Fra og med tirsdag den 10. november lukkes vores græstræningsteested på driving rangen. Med et generelt større brug af banen inkl. vores græstræningsteested på driving rangen, er det nu ikke længere muligt at holde græs på teestedet.

Arbejdet på banen

Det næste stykke tid vil der fortsat blive vertidrænet (luftes), primært på fairways, gangstier og forgreens. Der vil blive kørt mere sand på fairways og gangarealer.

Meget tid går med at fjerne blade, så golfspillet kan afvikles, og vi mindsker risikoen for svampeangreb.

På par 3-banen arbejdes der fortsat med at få etableret de nysåede greens bedst muligt, og om nogle uger går vi i gang med at lave nye teesteder, lignende det der kan ses på hul 9 med en kunstgræsmåtte.

På værkstedet er vinterservice af maskiner allerede godt i gang og vil fortsætte gennem det meste af vinteren.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev