Bestyrelsen orienterer – Strategi & konstituering

Strategi:
Vi har arbejdet videre med de tre af vores strategipunkter, fra strategien der blev behandlet på generalforsamlingen: “Frivillige”, “Servicenter” og “Omklædningsrum”. Vi har nedsat arbejdsgrupper for hvert punkt, og de vil i den kommende tid udarbejde konkrete forslag til handling.

For at sikre gennemsigtighed og engagement vil vi lancere en dedikeret del af hjemmesiden, hvor alle medlemmer kan følge med i strategiarbejdets fremskridt og initiativer.

Bestyrelsen:
Bestyrelsen har konstitueret sig på samme måde som før generalforsamlingen. Michael Ødum har fået et nyt ansvarsområde: DP WT (Danish Golf Championship 2025).

Se organisationsdiagram her: Bestyrelse – Furesø Golfklub (fggolf.dk)

Tilmeld dig vores nyhedsbrev