Bestyrelsesmøde 21-09-2022

På baggrund af usikkerheden om energiforsyningerne i Europa og de aktuelle stigende priser på energi blev forskellige forslag til yderligere energibesparende tiltag i Furesø Golfklub behandlet på bestyrelsesmødet.

Regnskab 2022 og vinterlukning

Vi kan se på energi- og andre forbrugsregninger, at det vil influere mærkbart på resultatet for 2022. Vi er ekstra ramt grundet klubbens mange m2, der skal opvarmes, og at denne opvarmning sker med naturgas.

Vi har allerede implementeret diverse tiltag for at spare på el- og varme, og flere vil følge.

Et tiltag vil blandt andet være, at vi fra medio november, når golfsæsonen afsluttes, lukker for en del af klubhuset.

Fra medio november vil følgende derfor være gældende:

  • Lokaler

o Lukket: Flaghus, omklædning/bad, tuneringslederlokale, medlemslounge og stort mødelokale vil blive lukket for at spare på el, varme og rengøring.

o Åbent: SIM-golf og indendørstræningscentre vil være åbne med en passende temperatur, max. 19 grader.

  • Sekretariatet/første sal

o Lukket: Grøn stue og et toilet

o Åbent: Sekretariatet vil have åbent (med ét kontorlokale), og der vil være ét mødelokale (Blå Stue) åbent. Alle steder vil temperaturen være max. 19 grader.

  • Restauranten

o Lukket: i januar og februar

o Åbent: vil have åbent til og med december. Åbner primo marts.

  • Shoppen

o Åbent: vil have åbent vinteren igennem med tilpassede åbningstider/-dage.

Tiltagene indføres for at imødekomme de øgede udgifter, men også for at vise samfundssind. Lukningen vil have indflydelse på de vinterbrugere, der benytter klubhuset fast. Dette forsøger vi at håndtere på bedst mulige måde.

Vores kollegaer i Nordsjælland Golf-Erfa vurderer lignende tiltag, alt efter deres status på energiaftaler. Har du et relevant energisparetip, så send det gerne til kontor@fggolf.dk.

Budget 2023

Arbejdet med budget 2023 er for alvor startet. Det afsluttes ultimo 2022/primo 2023 og bliver præsenteret på generalforsamlingen i marts 2023.

Opgaver & Ansvar

Yderligere tre beskrivelser af Opgaver & Ansvar (O&A) for klubudvalg blev godkendt: Bredde-, Elite- og Medlemsudvalg. Du kan se de godkendte O&A, som snarest opdateres på hjemmesiden.

Risikoanalyse

”En risikoanalyse er en vurdering af de risici, der kan påvirke organisationen” og er således et normal driftstiltag i organisationer af en vis størrelse.

Der blev på bestyrelsesmødet gennemgået en skabelon for en risikoanalyse for FG. Risikoanalysen vil være en løbende proces i driften og bestyrelsens arbejde fremover.

Strategi FG-2025

Der blev arrangeret en strategidag, hvor der er fokus på klubbens kommende FG-2025 strategi.

Næste bestyrelsesmøde

25/10: Strategidag

27/10: Bestyrelsesmøde

Tilmeld dig vores nyhedsbrev