Corona-tider – træningsbolde og medlemslokale

Træningsbolde

Der er i disse tider, og siden banen lukkede og åbnede igen, en usædvanlig stor benyttelse af baneanlægget, herunder bolde på driving range, og det har resulteret i, at boldene nogen dage er løbet tør sidst på dagen.

Vi opgraderer nu boldopsamlinger til det dobbelte og kompenserer hermed for ”nedenstående.”

Baggrund

Den usædvanlige situation skyldtes en kombi af to ting:

  1. Sidst på sæsonen er der altid væsentlig færre bolde end de ca. 30.000 vi starter med. Helt op til halvdelen kan forsvinde:
    1. De bliver kørt ned i jorden
    1. De bliver ”lånt” ud (lokale turgængere og spillere – vi finder en del træningsbolde i vores søer)
    1. De bliver slået i stykker
    1. De forsvinder i de høje græsser omkring rangen
  2. I år har der været væsentligt større spilleaktivitet end normalt, og derfor også større run på og svind af bolde.

Normal situation

Det ekstraordinære store spil og resulterende svind har vi ikke kunnet forudse i begyndelsen af sæsonen, og da der er mange måneders leveringstid på de sponsorbolde, er det ikke en enkelt korrektion, der kan foretages via et øjeblikkeligt indkøb. Normalt suppleres der bolde fra vores eget ”lager”, men dette lager er nu også tomt.

Yderligere samler vi normalt bolde op fra både jord (hvis de kun er halvt kørt ned) og fra randområder, men det har der grundet ekstra banearbejder og den ekstra aktivitet på banen ikke været ressourcer til. Når der spilles mere, er der mindre plads til greenkeeping og de ting, der skal gennemføres af bane pleje, tager længere tid. ?

Tak

Dejligt at mange, når de har oplevet det sidst på dagen, har kunnet tage spanden i egen hånd og selv samle en spand – tak for det. Nu prøver vi at se, om ikke vi på trods af det manglende antal bolde ikke også sidst på dagen har bolde i kurven.

Medlemslokalet og bridge

Vores bridgeklubber har også udfordringer grundet Corona-lokalerestriktioner, så vi prøver også at hjælpe her.

Normalt vil du ikke kunne se bridgeklubber i stuetagen i oktober måned, men det vil du kunne i år.

På enkelte aftener vil medlemslokalet blive benyttet til bridge.

Det betyder ikke, at du som medlem ikke kan benytte lokalet, ”fjernsynsstuen” vil altid være til rådighed.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev