Coronavirus og Furesø Golfklub (FG)

Fra FGs side bakker vi op om og følger de krav og anbefalinger, som kommer fra myndighederne, Dansk Golf Union (DGU) og Dansk Idrætsforbund (DIF). Vi beskriver nedenfor konsekvenserne for driften af FG i foreløbigt de kommende 14 dage.

Bemærk, at nedenstående status gælder indtil den 27. marts 2020 eller til andet udmeldes.

Spil på banen

Kan foregå i privat regi, men alle klubturneringer, herunder Snepokalen, aflyses.

Da DGU og DIF ikke vurderer, at smitterisikoen ved privat spil på banen er på et niveau, hvor der på nuværende tidspunkt er behov for en lukning, følger vi dette. Så der er fortsat mulighed for privat spil, indtil andet udmeldes.

Klubhus og øvrige indendørs faciliteter

Alle indendørs aktiviteter indstilles, så vidt det er muligt. Det betyder, at vi aflyser alle klubaktiviteter, herunder udvalgs- og bestyrelsesmøder, generalforsamlingen, foredrag, bridgeklubber, klubber i klubben, indendørstræning og andre af FG organiserede aktiviteter. Medlems- og træningslokaler aflåses, men der er stadig adgang til toiletter, Proshop og Restaurant for dem, der har ærinder der. Viceværten fortsætter arbejdet som normalt, og rengøring foretages med øget fokus på at nedsætte smitterisiko.

Restaurant

Det anbefales, at restaurantens aktivitet begrænses, og at der foretages initiativer, som minimerer risikoen for smittespredning. Her tænkes på hygiejneforhold, en reducering af antal mulige siddepladser, større afstand mellem siddepladser etc. Det er forpagterne, der styrer, hvilke arrangementer der afholdes, og hvad der er muligt. Kontakt derfor forpagterne, hvis I er i tvivl om noget: kontakt@hkgaard.dk

Shop

Det anbefales, at proshoppens aktiviteter begrænses, og at der foretages initiativer, som minimerer risikoen for smittespredning. Her tænkes på hygiejneforhold, tilpassede åbningstider, reduceret udbud og generelt mindre aktivitet. Proshoppen melder ud om dette på hjemmeside og nyhedsbrev. Kontakt eventuelt: proshop@fggolf.dk

Administration

Golfens Administrative Forening (GAF) og DGU anbefaler, at administrativt personale arbejder hjemmefra, hvis muligt. Det er det i FG. Fra på mandag vil sekretariatet derfor primært arbejde hjemmefra. Hjemmefra svarer de på mail og klubbens telefoner, mens de arbejder videre med de sædvanlige opgaver og med at forberede den kommende sæson. Så både e-mail (kontor@fggolf.dk) og klubbens telefon (4581 7444) vil løbende blive besvaret.

Kontingentopkrævning

Vi opkræver pr. 1. april kontingenter efter sidste års satser. Efter en ny generalforsamling foretages eventuelle korrektioner.

Træning

Trænernes forening (PGA) og DGU anbefaler, at gruppetræning indstilles for nuværende, og at individuel træning

planlægges med henblik på at begrænse smitte mest muligt. Da vores trænere er ude at rejse, har vi pt. ingen træning.

Greenkeeper

Greenkeepernes forening (DGA) og DGU anbefaler, at greenkeepere kan fortsætte arbejdet, men også her foretage de nødvendige forholdsregler, når de samles i fx. frokoststuen. Derfor fortsættes arbejdet med at forberede banen til sæsonstart.

Status og kommunikation

Bestyrelse og ledelse er løbende i kontakt og mødes ugentligt til et statusmøde. Vi informerer løbende vores medlemmer, gæster og samarbejdspartnere om status og eventuelle nye tiltag via mail, klubbens hjemmeside, nyhedsbreve, sociale medier og fysiske skilte på relevante steder i klubben. Vigtige statusændringer vil som altid blive mailet til den email-adresse, du har opgivet i GolfBox.

Spørgsmål og yderligere information

For yderligere spørgsmål vedrørende klubbens Corona-tiltag, kontakt direktør Lars Lindegren, mail: lli@fggolf.dk eller på mobil 2844 6807.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev