Derfor kan du måske have problemer med at finde en tid på banen

Stort pres på banen

De fleste golfklubber har under Corona-krisen oplevet en eksplosion af antal spillede runder og heraf følgende problemer med at få en tid.

Det gælder også på vores egen bane, hvor vi nu i 5 uger har haft åben for spil på både 18-hulsbanen og 9-hulsbanen og derfor kan sammenligne med den tilsvarende periode sidste år.

Aktivitetsstigning på 28 pct.

Antallet af bestilte eller reserverede tider på de to sløjfer er steget med 28 pct. i ugerne 17 til 21. Bag tallet ligger der imidlertid nogle markante forskelle. På 18-hulsbanen er den samlede aktivitet steget med 23 pct., mens den på 9-hulsbanen er steget med hele 36 pct. De største stigninger ligger ved spillede 1- og 2-bolde, der på de to sløjfer tilsammen er steget med hele 87 pct. Det hænger naturligvis sammen med opfordringen til kun at spille med faste makkere/familiemedlemmer og muligheden i starten for at blokere tider på 9-hulsbanen. Til gengæld har der været et fald i blokeringer til turneringer m.v. og bestilte 4-bolde på 18-hulsbanen.

Det har tilsammen givet sig udtryk i markant færre helt frie bolde.

Fortsat behov for stram styring

Selvom tallene skal tages med forbehold, fordi der ikke har været krav om bekræftelse af tider, er der intet, der tyder på, at presset på banen er blevet mindre, i takt med at aktiviteterne i den øvrige del af samfundet er åbnet. Det må også frygtes, at presset bliver endnu større, i takt med at der kommer flere klubaktiviteter og deraf følgende blokeringer eller forhåndsreservationer. Bestyrelsen vil derfor følge udviklingen nøje og vurdere, om der er behov for at justere de gældende regler for tidsbestilling for at give medlemmerne bedst mulig adgang til at planlægge deres golf.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev