En vinterhistorie – banelukninger, driving range og medlemsforum

Øget pres

Efter et Corona-år kan vi konstatere, at nye spillere kommer ind i golfsporten, og eksisterende medlemmer spiller væsentligt mere end før.

Det har på den negative side forstærket presset på banen. På den positive side har det gjort, at FG igen har venteliste på at blive medlem. Det sikrer klubbens basisøkonomi, at vi kan fylde den årlige medlemsafgang (8-10%) og opretholde det i budgettet fastsatte antal medlemmer.

Vintergolf

Også på vintergolfen kan vi i FG i høj grad mærke det øgede pres på driving range og 9 hulsbanen. Vi har et ansvar for at afveje dette øgede pres op mod det potentielt stærke slid på banen og ønsket om en lang sommersæson.

Det betyder for vores medlemmer, at banen er lukket, når forholdene gør, at der vil blive uforholdsmæssigt meget slid på en vinterfølsom bane.  

Banelukninger kommunikeres et sted; det er på hjemmesiden (og samme information står på infostander ved driving range). Alle skal sikre sig her, at banen er åben, inden at spil påbegyndes.

Det er greenkeeperne, der tager beslutning, om en banelukning er nødvendig. Der er ikke (som vi kunne tidligere med et mindre spillepres) rum til, at den enkelte spiller selv kan vurdere forholdene.

Driving range og bolde

Vi lukker (som nogen klubber gør) ikke for driving rangen om vinteren. Men vinterforholdene gør, at man ikke kan forvente, at der altid er opsamlet træningsbolde.

Så er det dejligt at opleve, hvordan medlemmerne på en positiv måde kan koordinere en fælles og sikker manuel boldopsamling. Opsamlingen kan ske både i kurve og med den manuelle opsamlingsmaskine. Tak for forståelse og positiv medvirken.

FG medlemsforum

Vi ønsker, at FG medlemsforum på Facebook skal være en plads, hvor medlemmerne kan udveksle erfaringer og indgå i dialog. Men også diskutere forhold, som kan forbedres i klubben. Alt skal foregå i en pæn tone med passende respekt for alle.

Der har altid i forrummet været en beskrivelse af ”færdselsreglerne”. Disse regler gør vi nu mere tydelige og tilgængelige og markedsfører dem.

Vi vil også i denne manøvre have større fokus og reagere på, hvis færdselsreglerne ikke overholdes. Der er både mulighed for klip i kortet og inddragelse af samme. ?

Og husk at bestyrelse, udvalg, ansatte og andre med relation til klubben som udgangspunkt ikke deltager i dette forum.

Kommunikationsudvalget er forumadministrator, og man kan altid maile spørgsmål til KOM@fggolf.dk, så vil de blive fordelt til de relevante i klubben. Spørgsmål er også altid velkommen på kontor@fggolf.dk.

Med venlig vinterhilsen
Lars Lindegren

Tilmeld dig vores nyhedsbrev