Er der fortsat pres på banen?

De fleste, der har været ude at spille i sommer, har nok oplevet, at der er blevet betydeligt mere plads på banen. En opgørelse over antallet af bestilte tider viser da også, at selv om antallet i forhold til juli er steget lidt på 18 hulsbanen, ligger det under niveauet for 2019 og noget under det høje niveau i 2020.

Det ser derfor ud til, at vi efter det høje pres på banen under Corona-restriktionerne er vendt tilbage til mere normale tilstande, som vi kendte før verden gik af lave. Vi følger naturligvis om denne tendens fortsætter også i efterårsmånederne.

Bekræftelse af tider

Bekræftelsesprocenten er nu oppe over 90% for begge baner, så det ser ud til at vores kampagne har haft en positiv effekt. Dog er der fortsat mange 1-bolde, der ikke bekræfter deres tid. Hvis de samtidig ikke har benyttet tiden, er det til stor ulempe for de medlemmer, der har vanskeligt ved at finde en tid med helt frie bolde.

Ole Kjær
Næstformand

Tilmeld dig vores nyhedsbrev