Er der stadig fortsat pres på banen?

September 2021

Tendensen for sommermånederne med færre bestilte tider ser ud til at fortsætte. Efter ophævelsen af Corona-restriktionerne er vi på niveau med 2019. Tendensen med at flere og flere medlemmer, der alene spiller 9 huller, ser ud til at fortsætte.

Antallet af greenfeespillere er faldet med knap 29% på 18 hullers-banen. Her ligger antallet af bestilte tider (inkl. greenfeespillere) ca. 10% lavere i 2021 i forhold til 2020, hvoraf de knap 3 % kan tilskrives faldet i antallet af greenfeespillere.

Antal medlemmer

Opsigelse og skift af medlemskab sker som bekendt pr. 1. april og 1. oktober. Pr. 1. oktober 2021 er medlemstallet for aktive medlemmer nu 56 færre end i ultimo 2020 og 16 færre end ultimo 2019. Det indebærer, at vi på nuværende tidspunkt er på budgettet for 2021. I de senere år har omkring 170 medlemmer forladt klubben årligt. Bestyrelsen vil på denne baggrund i forbindelse med udarbejdelse af budgettet for 2022 lave en prognose for optagelse af medlemmer fra ventelisterne og optagelse af prøvemedlemmer i 2022.

Bekræftelse af tider

Bekræftelsesprocenten er steget yderligere i september og er nu oppe over 90% for begge baner – så det ser ud til, at vores kampagne har haft en positiv effekt. Dog er der fortsat mange 1-bolde, der ikke bekræfter deres tid. Hvis de samtidig ikke har benyttet tiden, er det til stor ulempe for de medlemmer, der har vanskeligt ved at finde en tid med helt frie bolde.

Ole Kjær
Næstformand

Tilmeld dig vores nyhedsbrev