FG L’Hombré klub savner medlemmer

Skulle du have lyst til at spille L’Hombré med dejlige venner af dette gamle, noble og hyggelige spil?

Vi spiller 1. tirsdag i hver måned i klubhuset og herefter hver anden tirsdag i samme måned. Der spilles fra kl. 19 til ca. 23 med en pause imellem.

Du må meget gerne orientere andre om denne henvendelse, dog håber vi, at der er en eller anden tilknytning til FG eller har været.

Kontakt Karen Gram (carsten@grammail.com/tlf. 4252 3277) for at tilmelde dig eller for yderligere information.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev