Fra bestyrelsesmødet d. 17. december 2020

Afholdelse af generalforsamling 2021

  • Generalforsamling vil til næste år blive afholdt den 14. marts 2021 kl. 10.00 på Birkerød Gymnasium.
  • Forslag fra medlemmerne skal ifølge vores vedtægter være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 15. jan. 2021.
  • Dagsorden med materiale vil blive udsendt senere – senest den 3. marts 2021.

På grund af forsamlingsforbuddet har det som bekendt ikke været muligt at afholde en normal generalforsamling i 2020 uden en begrænsning af medlemmers adgang til debat og til at stemme.

Der er fortsat risiko for, at der den 14. marts gælder et forsamlingsforbud, der gør, at vi må begrænse deltagerantallet. Vi agter i så fald alligevel at afholde generalforsamlingen den 14. marts, men med mulighed for supplerende digital deltagelse og afstemning.

Generalforsamlingen vil i så fald begrænses til alene at skulle tage stilling til de punkter, der er nødvendige for klubbens fortsatte drift, dvs. regnskab, budget, kontingent og valg til bestyrelsen. Når restriktionerne ikke længere er gældende, vil vi kunne afholde en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi kan behandle andre forslag fra bestyrelsen og medlemmer.

Restauranten i 2021

På trods af de meget hårde opstart- og driftsvilkår, Martin har haft i 2020, er han optimistisk og glæder sig til bedre forhold i 2021.

Martin har investeret løbende i restauranten i 2020. Først ved at istandsætte og indrettet terrassen, så den er blevet så hyggelig og funktionel, som aldrig før. Herefter ved at indrette festlokalet med møblering og opstilling i hyggelige rum, så medlemmer for første gang i mange år har kunnet benytte dette lokale til hverdag. Det er store investeringer, som vil komme medlemmerne til gode, og som Martin tror på sigt, vil gøre det muligt at drive forretningen, så den er lidt mindre afhængig af indtægten fra festarrangementer. Festarrangementer vil altid være en del af tilbuddet på Restaurant Hestkøbgaard, men Martin vil gerne samtidig have øget fokus på medlemsrestauranten.

Bestyrelsen er vældig tilfreds med Martin og det initiativ, engagement og investeringsvillighed, som han har vist i 2020 på trods af de svære vilkår.

Vi starter nu et nyt projekt sammen med Martin, hvor køkkenet optimeres til den daglige drift af medlems-Cafe & Bistro.

Køkkenet indrettes, så det daglige menukort kan udvides (f.eks. med pastaretter og friske salater). Køkkenfaciliteterne udvides, så der kan produceres både mere effektivt og med flere friske ting.

Det vil komme medlemmernes dagligdag til gode, og det vil betyde, at den udvidede kvalitet og kvantitet vil kunne produceres med de nuværende kokkeressourcer. Dette har betydning for, at Martin kan drive en fornuftig forretning, og at det lovende samarbejde kan fortsætte og udbygges de kommende år.

I kan nå at støtte Martin og hjælpe jer selv gennem at bestille den fine take-away nytårmenu fra restauranten: HER

Økonomi

Vi nærmer os årets afslutning. Bestyrelse, sekretariat og udvalg har længe arbejdet på budget 2021 og en række strategiske tiltag. Dette arbejde nærmer sig nu afslutning.

Der er mange spændende tiltag planlagt for 2021. Mange af dem tager udgangspunkt i de ønsker, vi kan høre og læse, at medlemmerne udtrykker. Vi skal bevare og udbygge FG som en attraktiv klub, og det vil blive afspejlet i planen for 2021.

Og vi står stadig med udsigt til et fint årsresultat.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev