Fra FG Generalforsamling 20.03.2024

  • Årsregnskab godkendt
  • Kontingenter vedtaget
  • Lotte Burchard genvalgt som formand
  • Charlotte Bjerre genvalgt som bestyrelsesmedlem
  • Mikael Ødum genvalgt som bestyrelsesmedlem
  • Lisbet Riggelsen genvalgt som bestyrelsesmedlem
  • ECO-TEAM valgt som revisor

62 fremmødte / 13 fuldmagter = 75 stemmer

P.S: Grundet den sene afholdelse af generalforsamling er opkrævning af kontingenter per 01.04 udskudt 1 måned.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev