Information fra bestyrelsen

Forbedring af banetilgængelighed og flow
Vi har drøftet tiltag for at optimere tilgængeligheden og flowet på vores bane. Vi ønsker at finde en balance mellem at være imødekommende for alle spillere og samtidig sikre et godt tempo på banen.
Et aspekt, vi kigger nærmere på, er maksimum handicap i bolde og mulige handicapkrav for greenfeegæsters adgang til banen. Vi vender tilbage med konkrete justeringer, så snart beslutningerne er truffet.

Opdatering af ordensregler
Vi har besluttet at gennemgå ordensreglerne med henblik på en opdatering. Målet er at skabe et klubmiljø, hvor alle føler sig velkomne og respekterede. De opdaterede ordensregler vil afspejle dette ønske og vil blive delt med jer alle, når de er færdigbehandlet.

Ny kommunikationsstrategi
Bestyrelsen planlægger at udvikle en ny strategi for klubbens kommunikation. Formålet er at styrke dialogen og informationsstrømmen både internt i klubben og eksternt i forhold til vores samarbejdspartnere og lokalsamfundet. Vi ønsker at optimere mulighederne for, at I som medlemmer holdes velinformerede og kan engagere jer aktivt. De konkrete tiltag er endnu ikke endeligt fastlagt.

Vi værdsætter jeres mening
Vi arbejder hele tiden på at udvikle klubben til glæde for alle vores medlemmer og gæster. Jeres feedback og input er altid velkomne skriv gerne til lli@fggolf.dk med input.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev