Fra sidste bestyrelsesmøde

Indførsel af venteliste

På linje med andre danske klubber har vi mærket en fornyet søgning til golfsporten fra tidligere golfspillere. Da vi samtidig har haft stor succes med vores rekrutteringsarbejde (både voksen og junior prøvemedlemmer), indføres der nu ventelister igen i Furesø Golfklub. Dette for at sikre at vi holder os på det budgetterede medlemsantal.

Restaurant Hestkøbgaard

Der har været afholdt evalueringsmøde med Martin, vores restauratør. Martin er tilfreds med sæsonen, og han har trods den traditionelt hårde opstartsperiode, der blev suppleret med yderligere løbende Corona-benspænd, formået at bevare smilet og økonomien i forretningen.

Så Martin fortsætter ufortrødent og ser frem til et erfaringsmæssigt nemmere andet år, hvor vi også håber, at Corona ikke får samme negative indflydelse.

Restauranten har haft god succes med længere åbningstider, morgenmad og mad- og drikkeautomater, samt tiltagene på terrassen denne sæson. Der kommer nu lignende, men indendørs tiltag for vintersæsonen. Mere om dette i et kommende interview i Furen.

Et fornuftigt regnskab

Klubben barsler med et rigtigt fint regnskab for året. Vi har formået at indskrænke de rigtige steder, været hurtige og omstillingsparate samt både udvikle nye og tiltrække eksisterende golfere på et niveau, så indtægterne er bevaret. Greenfeeindtægter er over budget, og Erhvervs- og sponsorarbejdet er trods en meget sløj Corona-start blevet stabiliseret. Det gør, at årets resultat samlet bliver over budget.

Budgetprocessen fortsættes

Vi fortsætter nu med planlægning og budget for 2021, hvor alle udvalg og basisforretning vurderer indtægter og udgifter for det kommende år.

Formandsskifte i eliten

Eliteudvalget har skiftet formand: Mette Møller overgiver nu driveren til Jannik Hansson. Mette har stadig ansvaret som eliteudvalgets kontaktperson i bestyrelsen. Jannik har fremover ansvaret som eliteudvalgsformand med Russell som kompetent og erfaren caddie. Jannik har trådt sine golfsko i ungdomsudvalget og fortsætter meget velkomment hos eliten. Der udarbejdes nu på seriøse og visionære planer for de kommende år.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev