Fru Hansens hulspil

Fru Hansen’s Hulspil er en hulspilsklub for senior-damer i Furesø Golfklub.

Klubbens formål er at spille en gennemgående hulspilsmatch over 9 eller 18 huller, samt socialt samvær bl.a. i form af fælles udflugter mv. Spilleplanerne følger den officielle sæson fra april til september, og deltagerne vælger selv, hvornår de spiller deres matcher.

Fru Hansen’s Hulspil er én af de ældste KIK’er (Klub i Klubben) i Furesø Golfklub. Den blev etableret i begyndelsen af 1980’erne af én af klubbens første medlemmer, Anne Lise Gynther Hansen (deraf navnet).

Vi byder alle aktive, Furesø-damer velkommen i vores hulspilsklub.

Kontingentet har de seneste mange år været 125 kr. pr sæson. Udflugter og andet socialt samvær betales af deltagerne.

Klubben ledes af en bestyrelse, som p.t. består af:

  • Lisbeth Werner Donsby, formand, tlf. 3968 0671
  • Bente Ekstrøm, tlf. 3069 4979
  • Marianne Dreyer, tlf. 2126 5021

Vedtægter for Fru Hansens Hulspil i Furesø Golfklub

§1. Navn og formål
Klubbens navn er Fru Hansens Hulspil. Klubbens formål er at arrangere hulspilsmatcher mellem klubbens medlemmer. Medlemstallet skal være et multiplum af 4, af hensyn til spilleplanen. Medlemmerne aftaler indbyrdes tidspunkt for de individuelle matcher.

Alle kvindelige, aktive medlemmer  af Furesø Golfklub, der er er fyldt 18 år, kan blive medlem, betinget af at der er plads i spilleplanen. Er der ikke plads, kan man blive optaget på en venteliste. Der er ingen handicapbegrænsning.

§2. Bestyrelse
Fru Hansens Hulspil ledes af en bestyrelse, bestående af 2-3 medlemmer. Bestyrelsen, der er selvsupplerende, vælger selv sin formand. Bestyrelsesmedlemmer skal være aktive medlemmer af Fru Hansens Hulspil.

§3. Sæson og regnskabsår
Sæsonen løber fra 1. april til primo oktober. Regnskabsåret løber fra 1. oktober til 30. september.

Sæsonen afsluttes med et medlemsmøde med formandens beretning om årets gang og andre emner af fælles interesse kan behandles. Punkter, der ønskes drøftet på medlemsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet.

Efter mødet afholdes afslutningsmiddag med præmieuddeling.

§4. Matchbetingelser

Matchformen er en løbende hulspilsturnering, som afvikles i tre rækker, to 18-hullers rækker og én 9-hullers række. Vi spiller efter de almindelige matchbetingelser i Furesø Golfklub.  I øvrigt henvises til de specielle regler for Fru Hansens Hulspil, som udsendes til alle ved sæsonstart.

§5. Kontingent
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet skal fortrinsvis dække udgifter til præmier og fællesudgifter til den årlige afslutning. Kontingentet skal være indbetalt senest d. 1. april forud for sæsonen.

§6 Ikrafttræden

Bestyrelsen for Fru Hansens Hulspil har gennem de seneste mange år styret efter disse vedtægter, som nu er formelt nedfældet og udsendt til medlemmerne.

September 2020