Furesø Golfklub bidrager til klimaskov

Furesø Golfklub har gennem deres energiudbyder, Scanenergi, valgt at støtte plantning af en klimaskov. Med udgangspunkt i det forventede elforbrug for det næste år, planter Scanenergi træer i en dansk klimaskov. Træerne vil i deres levetid optage den mængde CO2, som FG forventes at bruge i det pågældende år.

Klimaskov er en mangfoldig skov, som både har CO2-lagring og biodiversitet i fokus. Skoven designes med hensyn til dyre- og planteliv, så du både finder brede skovbryn, åbne skovenge og områder af urørt skov. Klimaskov medvirker til at skabe bæredygtige økosystemer og genopretter biodiversiteten.

Gennem skovrejsningen er FG med til at reducere atmosfærens CO2, samtidig med at FG udvikler mangfoldig natur til gavn og glæde for de næste generationer.

FGs klimaskov er med til at:

  • optage COgennem træernes levetid
  • tiltrække dyr og bremse nedgangen i biodiversitet
  • sikre grønne områder for fremtidige generationer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev