Golfspilleren i Centrum medlemsundersøgelse

I vores bestræbelse på løbende at udvikle golfklubben har vi brug for dit feedback til at sikre
de bedste oplevelser og største mulig værdi af dit medlemskab.

Vi ønsker at blive bedre til at forstå de forhold og faktorer, som har betydning for vores
medlemmer og gæsters oplevelse af golfklubben. Denne viden giver os en unik mulighed for
at udvikle en organisation, som hele tiden stræber mod at skabe den bedst mulige oplevelse
for dig som golfspiller.

Vi mener, at den gode oplevelse for medlemmer og gæster i golfklubben skaber det bedste
grundlag for klubbens fortsatte udvikling og drift.

Den 21. juli udsender vi første runde af Golfspilleren i Centrum 2020, hvor du måske vil
være blandt den tredjedel af vores medlemmer, som i denne omgang får mulighed for at give
input. Hvis du modtager en e-mail invitation til medlemsundersøgelsen, håber vi, du vil tage
dig tid til at besvare undersøgelsen. Vi har brug for netop dit feedback og vil bruge dine
input til den fortsatte udvikling af golfklubben. Tak for dit bidrag.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev