Indførsel af vinterregler pr. 23/11

Vinterreglerne bliver indført fra og med mandag den 23. november.

Vinterreglerne er med til at sikre, at vi kommer bedst muligt gennem vinteren uden alt for store skader.

Græsset er stort set stoppet med at vokse, så alt slid og skader, der bliver påført banen fra nu, starter først med at vokse sammen, når vi kommer hen i midten af maj næste år. Derfor er det vigtigt, at vi alle gør en indsats for at skåne banen, så vi kan få en god start på næste sæson.

Vinterregler

Grundet vådt og køligt vejr samt færre lyse timer kan græsset ikke længere regenerere den samme tilvækst, som det slid, der påføres ved normalt golfspil. For ikke at ødelægge banen i vintermånederne, spilles der derfor med vinterregler.

Vinterregler betyder:

  • Golfvogne og buggies må ikke benyttes
  • Vintermåtter skal benyttes ved alle slag fra græs, undtagen put, slag fra rough og fra strafområder. Dette gælder også på tee-steder, selvom man bruger tee.
  • Banen er lukket i tilfælde af frost (græsset er stift og ofte hvidt)
  • Par 3-banen er åben uden restriktioner
  • Er banen åben, spilles til normale greens
  • Der kan ikke foretages handicapregulering

Varsling af lukning

I de fleste tilfælde varsles om lukning grundet frost på hjemmesiden og på infotavlen. På 1. tee vil et skilt normalt informere om, hvornår sløjfen forventes åben. Der er tilfælde (specielt i weekender og helligdage), hvor der ikke vil være opstillet skilte. I det tilfælde må der ikke spilles, hvis der er frost i græsset (græsset er hvidt). Hvis skiltet viser, at der må spilles, men der stadig er frost (græsset er hvidt), må der selvfølgelig alligevel ikke spilles. Parkvejsløjfen vil, i langt de fleste tilfælde, være den, som efter nattefrost først vil være klar til spil.

Overtrædelse

Overtrædelse vil blive indberettet til Ordens- og Regeludvalget, som vil beslutte konsekvenserne.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev