Indkaldelse til Generalforsamlingen 2020

Ordinær Generalforsamling 2020
Søndag den 15. marts 2020 kl. 10.00
Birkerød Gymnasium, Søndervangen 56, 3460 Birkerød

Dagsorden iflg. vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Beretninger om klubbens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fremlæggelse af budget, vedtagelse af medlemskontingenter og indskud
 6. Valg af formand
 7. Valg af øvrig bestyrelse
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Det samlede materiale

Det samlede informationsmateriale til generalforsamlingen består af 3 dokumenter, der alle kan ses på hjemmesiden under Generalforsamling 2020:

 1. Indkaldelsen med dagsorden indeholdende:
  – Hovedtal og nøgletal fra regnskabet – 5 års oversigt og budget 2020
  – Indkomne forslag
  – Forslag til kontingenter 2020 
  – Valg til bestyrelsen, valg af revisor
 2. Årsrapport 2019 (det fulde årsregnskab) 

Stemmeberettigede

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle aktive medlemmer, der på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse er fyldt 15 år. Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt. Fuldmagt kan alene gives til et stemmeberettiget medlem, dog kan et stemmeberettiget medlem ikke afgive mere end to stemmer med fuldmagt.


Vedtægter og fuldmagter

Kan også ses på hjemmesiden under Generalforsamling 2020 og Vedtægter.

Bh.
Bestyrelsen


Praktisk information

Generalforsamling afholdes:
Søndag den 15. marts 2020 kl. 10.00 på Birkerød Gymnasium, Søndervangen 56, 3460 Birkerød

Kom i god tid

Der skal altid forventes lidt tid med at registrere deltagerne og udlevere stemmesedler m.m., og derfor må man meget gerne komme i god tid, så vi kan starte generalforsamlingen nogenlunde til tiden.

Registrering og fuldmagter

Der vil være flere borde til indskrivning. Har du fuldmagter med (du må have max. 2 stk.), afleveres de ved indskrivning, og der udleveres et styk stemmeseddel til dig som medlem og et styk stemmeseddel pr. fuldmagt.

Fællessalen og siddepladser

Generalforsamlingen afholdes i den nye Fællessal på Birkerød Gymnasium.
Her er siddeplads til ca. 250 på trappesæder og yderligere ca. 150 opstillede stole. Vi opfordrer til, at stolene forbeholdes de “dårligst siddende” og trapperne til resten. Man kan evt. medbringe en hynde til trappen.

Vand

Der vil være kildevand på flasker til alle på dagen.

P-pladser

Der kan parkeres tre steder:

Materialer

Har du brug for materialet i trykt form, kan det rekvireres i sekretariatet.

Birkerød, d. 4. marts 2020
Lars Lindegren
Direktør
lli@fggolf.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev