INDKALDELSE TIL: Ordinær generalforsamling 2024 i Furesø Golfklub

Hvornår:

Onsdag den 20. marts 2024 kl. 19.00

Sted:

Birkerød Gymnasium, Søndervangen 56, 3460 Birkerød

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Beretninger om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget, vedtagelse af medlemskontingenter
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af øvrig bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Alle dokumenter til indkaldelsen kan ses HER

Ønsker du en papirudgave af indkaldelse og materiale, kan en sådan bestilles i sekretariatet.

Ad pkt. 2 – Beretninger om klubbens virksomhed i det forløbne år
Se formandens beretning – HER

Ad pkt. 3 – Årsrapport  og pkt. 4 – Budget
Se årsrapporten med budget – HER

Ad pkt. 4 – Medlemskontingenter
Se satser – HER

Ad pkt. 5 – Indkomne forslag
Se indkomne forslag – HER

Ad pkt. 6-8 – Valg af formand, øvrige bestyrelse og revisor

  • Valg af formand
  • Valg af øvrig bestyrelse
  • Valg af revisor

Se mere – HER

Tilmeld dig vores nyhedsbrev