Info fra Bane Marshalls

Tilbagekaldelse af ny ordning

Fra den 1. oktober 2022 skulle en ny ordning træde i kraft overfor de spillere, der havde 3 eller flere ikke bekræftede tider i GolfBox i en kalendermåned. Den nye ordning ville betyde, at muligheden for at bestille tid på vores bane i Golfbox uden yderligere varsel ville blive låst. En åbning af Golfbox ville kræve 50 kr. i gebyr.

Ordningen har været forelagt Dansk Golf Union, der ikke anser den som i overensstemmelse med klubbens vedtægter.

Dette vil vi naturligvis respektere, og i stedet gå tilbage til den tidligere ordning, der betyder, at en spiller, der har 3 eller flere ikke bekræftede tider i en kalendermåned, vil modtage en advarsel, der er gældende i et år. I advarselsperioden vil den 3. ikke bekræftede tid medføre, at forholdet vil blive indberettet til klubbens Amatør- og Ordensudvalg. De kan tildele spilleren en karantæne.

Bane Marshalls vil være mere målrettet, men mindre til stede

Bane Marshalls vil fremover være endnu mere målrettet i deres indsats i Furesø Golfklub, men mindre til stede. Tidligere har Bane Marshalls fortrinsvis været til stede alle dage i tidsrummet kl. 8-16, men nu sidst på sæsonen vil indsatsen  blive koncentreret alene om de allertravleste perioder, f.eks. i travle weekends eller ved besøg af flere hold greenfee-gæster.

Testordningen med Bane Marshalls ophører efter planen med udgangen af oktober måned i år, hvorefter den evalueres.

Lars Borg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev