Info fra bestyrelsesmøde d. 25/08 -2022

Opgaver & Ansvar
Alle udvalg i FG har en beskrivelse af ”Opgaver & Ansvar”, der løbende opdateres og godkendes i bestyrelsen. På dette møde blev O&A for Breddeudvalg, Klubudvalg og Erhvervs- og Sponsorudvalg godkendt.

Samtidig blev der udarbejdet en generel beskrivelse af det ansvar, man har som udvalgsansvarligt bestyrelsesmedlem.

Strategi
Bestyrelsen arbejder videre med strategien for 2022

Regnskab
Halvårsregnskabet blev gennemgået, og alle poster er stort set på budget. De stigende energipriser er dog stadig en joker resten af året.

Rygepolitik på terrassen
Der udarbejdes sammen med vores forpagter en ordning, der skal understrege rygepolitikken på terrassen. Der må kun ryges på området under den store hvide baldakin.

Næste bestyrelsesmøde
21. September 2022

Tilmeld dig vores nyhedsbrev