Kontingent vedtaget på generalforsamling

Kontingentkørslen gennemføres snarest med de nye generalforsamlings godkendte kontingentsatser.
Opkrævninger udsendes primo april med betaling medio april”

Tilmeld dig vores nyhedsbrev