Kort status vedrørende FG og de nye Corona retningslinjer

Fra og med lørdag den 19. september klokken 12.00 følger vi myndighedernes opdaterede regler.

Restaurantens område (pejsestue, restaurationslokale og gul stue)

  • Klubbens restaurant lukker senest kl. 22.00
  • Når du går gennem døren til restaurant fra hall eller terrasse gælder: at gæster skal bære mundbind*, når de ikke sidder ned. (Kravet om mundbind gælder tillige for ansatte, der har kontakt med gæster).

Reglerne omfatter ikke terrassen.

*Klubben vil forsøge at indkøbe mundbind, som kan erhverves i enten shop eller restaurant, men bedst er naturligvis, at de medbringes hjemmefra.

Afholdelse af aftalte arrangementer i restauranten tilpasses de opdaterede regler. Gennemførsel af disse aftales med restauratøren.

Vi anbefaler at benytte GolfBox skærm i vognporten (foran indgang til omklædningsrum) fremfor den i klubhusets hall.

Driving range og træning

Ingen ændringer.

Spil på banerne

Ingen ændringer.

Klubaktiviteter, turneringer, KiK etc.

Ingen ændringer, men de enkelte aktiviteter vurderes separat for evt. tilretninger til de opdaterede regler.


Alle opfordres afsluttende til at vise størst mulig hensyn og forståelse for de nye regler.
På forhånd tak.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til sekretariatet 45817444  eller mail kontor@fggolf.dk.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev