Midlertidig lokalregel: Oplæg på banen

På grund af udtørringen af banen og de deraf følgende mange bare pletter indføres pr. 24. april 2021 og indtil videre midlertidigt en lokalregel om oplæg.

Den midlertidige regel indføres for at tilgodese spillerne. Grundet det store slid og ingen græsvækst (dårlig kombi!) har banen mange uhensigtsmæssige lejer, og derfor kan der nu lægges op.

Svar på de mest gængse spørgsmål

Vi har modtaget en del spørgsmål vedr. nedenstående, hvorfor vi opsummerer dem i nedenstående liste:

 • “Lempelse uden straf” betyder, at du må lægge bolden op indenfor et scorekort, uden straffeslag.
 • Lempelsen gælder én gang pr. planlagt slag.
 • Bolden må således ikke omplaceres, når den er placeret.
 • Spilleren må rense bolden, når der tages lempelse.
 • Bolden placeres indenfor længden af et scorekort.
 • Bolden må ikke placeres nærmere hullet end den oprindelige position.
 • Bolden må ikke placeres i et strafområde eller på green.
 • Bolden må placeres (tee’s op) på en ”jordknold” eller lignende, men spilleren må ikke selv skabe et kunstigt leje.
 • Hvis bolden, efter at den er placeret (i hvile), flytter sig, og det med sikkerhed ikke er spilleren, der er skyld i, at bolden flytter sig, er det uden straf, og bolden skal spilles, som den ligger.
 • Hvis bolden, efter at den er placeret (i hvile), flytter sig, og det er spiller, der er årsag til dette, skal bolden genplaceres med et straffeslag.

Den midlertidige lokalregel

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

Referencepunkt: Boldens oprindelige sted

Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: Et scorekorts længde (30 cm) fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:

Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:

 • Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
 • Skal være i det generelle område

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.

Bolden må renses.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev