Mus i laden

Mus æder bags

Mus i laden har i mange år været et problem. Ikke fordi de er i laden, men fordi de bider hul i bags, hvis der er spor af mad i den.

Problemet har fra år til år vekslende omfang, alt størrelsen på musebestanden og klima.

Musetiltag

Der har gennem årene været prøvet mange tiltag for at bekæmpe musene. En ting er desværre helt sikkert: Vi kan ikke holde dem ude.

De professionelle skadedyrskonsulenter og kommunen er enige om, det kan ikke lade sig gøre at gøre bagladen musetæt.

Alle slags fælder på markedet er blevet prøvet. Både dem med gift, stød og klap. Fælderne tilses jævnligt, og døde mus fjernes, og fælder reetableres. Men det er ikke nok til at udrydde musene.

De professionelles konklusion er enslydende: Mus vil ligeså gerne gå i en bag med mad/madrester som i en fælde.

Nyeste tiltag

Det seneste tiltag, der testes, er en elektronisk museskræmmer med en højfrekvent lyd, der skal skræmme musene væk. Den ser ud til at have en vis virkning.

Det er muligt for enkelte personer at høre lyden. Det er der intet farligt i.

Forsikring

Der er ingen klubforsikring, der dækker muse- eller andet hærværk eller evt. brand/tyveri.

Det er derfor det enkelte medlems indboforsikring, der skal dække, hvis mus laver skader på jeres bag. Derfor anbefaler vi jer at tjekke jeres forsikring for om den dækning og eventuelt udvide den efter behov.

Gode råd

Hvis nogen har forslag til, hvordan musene kan bekæmpes, er alle meninger altid velkomne, og vi tester gerne nye metoder.

En ting er desværre sikkert – vi kommer aldrig musene helt til livs. Der vil altid kunne smutte en mus ind, som kan få appetit på indholdet i en bag. Derfor er det gode råd, at der ikke er madrester eller bare krummer i baggen, som lokker musen til.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev