Mus og rotter i FG

Baggrund

Som så mange andre steder har vi også i FG både mus og rotter på vores anlæg.

Dyrene tiltrækkes af steder, hvor der er føde. Derfor er vi alle steder påpasselige med at fjerne potentielle fødekilder, fx baglader, hvor der i skraldespande og bags kan være madrester mv.

Bekæmpelse i bagladen

Besøgene fra de uønskede gnavere kan ikke elimineres 100 pct. I rum som bagladerne med relativ nem tilgang vil der pr. definition kunne være gnavere til stede. Men vi gør, hvad der er muligt, fx:

  • Fælder med og uden lokkemad
  • Gift
  • Højfrekvent bekæmpelse
  • Og alle andre nye bekæmpelsesmetoder, der måtte blive anbefalet.

Vi har lige indført kameraovervågning, så vi kan følge med i gnavernes færden og type.

Vi er selvfølgelig, når der konstateres besøg af en rotte, i kontakt med kommunen og følger de regler, der er for dette. Og vi er løbende i kontakt med diverse bekæmpelsesfirmaer og tester løsninger sammen med dem.

Teoretisk set kunne vi gnaversikre (til en vis grad) med nye bagskabe, men det ville kræve en større millioninvestering.

Hvad kan du gøre?

Det allerbedste, vi kan gøre, er at hjælpes ad. Derfor er det vigtigt, at du kan hjælpe med at minimere problemet og altid husker, at:

  • Tømme din bag for mad og snacks
  • Åbne alle lommer i din bag
  • Gøre rent i dit skab
  • Lukke skraldespande

Tilmeld dig vores nyhedsbrev