Nils Rasmus Hansen – nyt æresmedlem i Furesø Golfklub

Nyt æresmedlem i FG

Bestyrelsen har udnævnt Nils til æresmedlem.

Nils har med sit store og mangeårige engagement bidraget væsentligt til, at FG er den attraktive klub, som FG er i dag.

Foreningsmenneske

Som en udpræget foreningsmand har Nils aftjent sin værnepligt med 43 års medlemskab i FG inklusiv en flot karriere som frivilligt arbejdende.

FG-karriere

Nils startede det frivillige arbejde i FG kommunikationsudvalget i 2012. Allerede i 2015 kom han i bestyrelsen, hvor han i 2016 blev formand.

 • 2012-2019 Formand for kommunikationsudvalget
 • 2015-2019 I bestyrelsen fra 2015 – formand fra 2016-2019
 • 2013-2015 Ansvarlig for medlemskommunikation om baneudvidelsesprojektet
 • 2014-2015 I jubilæumsudvalget op til 40 års jubilæum
 • 2016-2019 Formand for forretningsudvalget
 • 2016 Medinitiativtager til strategiproces 2020, der efterfølgende blev til FG2022

Familie

FG har været et vigtigt omdrejningspunkt for Nils og hans familie. Ikke bare Nils, men også hans far, hustru, søn, søster og svoger har alle været eller er stadig medlemmer. Nils’ far var ovenikøbet formand for FG i 1981-87.

Nils’ mange bidrag

Med sin mangeårige indsats og flotte historie i FG har Nils været med til at præge klubben på en lang række områder. Det er i anerkendelse af disse flotte og engagerede indsatser, vi har valgt at tildele æresmedlemskabet.

Som eksempler på Nils bidrag kan nævnes:

 • Udarbejdelsen af strukturerne til den strategiplanlægning, som har lagt sporene for den langsigtede udvikling af klubben.
 • Indførelsen af tidsbestilling.
 • En styrket medlemskommunikation.
 • Med til at gøre klubben til et attraktivt sted med en bane og faciliteter af høj kvalitet. Et sted, hvor man kan få et rigt socialt liv, hvis det er det, man ønsker.
 • Styrkelse og professionalisering af organisationen.
 • At få præciseret, at FG er en ordentlig arbejdsplads med ordentlig personalepolitik.
 • Sikre en ordentlighed i alt, hvad FG har med at gøre.

Personen bag

Også som menneske har Nils været et aktiv for klubben. Med sin behagelige personlighed og passende humoristisk sans har Nils skabt gode relationer til både udvalg, medarbejdere og medlemmer.

Visionen

Nils har i høj grad bidraget til FG’s vision og været med til at sikre FG som en attraktiv medlemsdrevet forening. En klub, hvor både frivillige og ansatte i forening sikrer en professionalisering af hele organisationen med fokus på kvalitet i videste forstand:  ”Den klub vil jeg gerne være medlem af. Den bane vil jeg gerne spille. Der vil jeg gerne være ansat”.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev