Ny affaldssortering i FG

Løsning
Alle monoaffaldsspande fra banen er fjernet. Disse genbruges nu i et antal satellitstationer på vores område, hver station har fire segmentspande til: Plast, Restaffald, Papir og Pant. Der vil på stationerne være nærmere information om hvad der skal placeres i de enkelte segmentspande.

Vi har testes den første station i noget tid og lige nu implementeres der flere.

Økonomi
Denne nye løsning er dyrere for klubben, men vi har fundet en ny leverandør til en mere rimelig afhentningspris og da vi genbruger affaldsspande fra banen, bliver denne nødvendige og miljørigtige løsning også økonomisk acceptabel.

Containere
Der er tilkommet nye skraldecontainere som indeholder de nødvendige segmenter – inkl. metal og flamingo som også opsamles/sorteres separat.

Indendørs
Indendørs er vi også ved at implementere nye. Her skal papirkurve som udgangspunkt benyttes kun til papir 😊 Kurvene suppleres med små beholdere på papirkurven til mad/restaffald og større centrale spande til opsamling af f.eks. plast.

Miljøtilsyn
Vi har samarbejdet med Rudersdal kommunes miljøtilsyn om vores løsning, forskellige kommuner har forskellige løsninger, miljøtilsynet har godkendt vores.

Hvorfor?
Affaldssortering er godt for miljøet. Når affaldet sorteres, kan det genanvendes til fremstilling af nye produkter.

Når der sorteres 10 kg “tørt” affald – plast, glas, pap, papir og metal – så er det muligt at genanvende ca. 9 kg til fremstilling af nye produkter.

Derudover hjælper affaldssortering med at reducere mængden af affald, der ender på lossepladser. Det hjælper også med at identificere materialer, der kan genbruges eller genanvendes.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev