Nyt fra bestyrelsen – oktober 2019

Budget

Første version af budget 2020 blev gennemgået og kommenteret, og budget vedtages på næste bestyrelsesmøde.

Årsrapport

Fastlæggelse af årsrapportproduktion og -udsendelse blev drøftet. Årsrapporten udsendes elektronisk.

Turneringsplan

Turneringsplan 2020 i første version blev drøftet, herunder afvikling af regionsgolf. Den endelige udgave godkendes på næste bestyrelsesmøde.

Rygepolitik

En yderligere skiltning af klubbens rygepolitik blev besluttet.

Økonomi

Økonomi pr. 31. september er stadig på sporet og følger det forventede resultat.

Træner

Trænerholdet for 2020 blev diskuteret. Vi fortsætter i 2020 med Russell, Peter og Axel. Lisa vil være på barsel i 2020.

Servicecenter og sekretariat

Placering af servicecenter og sekretariat for 2020 blev drøftet. En beslutning tages sammen med endelig investeringsplan for 2020 på kommende bestyrelsesmøde.

Kontingenter

Medlemmer, der ikke overholder de angivne frister vedr. udmeldelse etc., skal som tidligere alle administreres ens efter de vedtagne frister.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev