Nyt fra bestyrelsen

Forretningsorden

Efter bestyrelsens nye konstituering er der tilrettet en forretningsorden samt udarbejdet et årshjul for bestyrelsen.

Organisationsdiagram

Der er vedtaget et tilrettet organisationsdiagram med Benny Würtz som fungerende formand og Ole Kjær som næstformand. Ansvaret for Erhverv og Sponsor har Benny Würtz. Henrik Ramlau Hansen er bestyrelsens repræsentant i Baneudvalget. Golfmanager Lars Lindegren har fået ansvaret for Kommunikation og alle salgsmæssige aktiviteter.

Se organisationsdiagram.

Økonomi

Økonomi for første halvår blev gennemgået, og alt tyder på nuværende tidspunkt på et årsresultat indenfor budget.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev