Opdatering af Coronaregler

Fra lørdag d. 26. september kl. 12 opdateres regler fra myndighederne. I forhold til det sidst udsendte lørdag den 19. september er der følgende ændring:

Nu gælder forsamlingsforbuddet på maksimalt 50 personer også for private arrangementer i forsamlingshuse og restaurationer. Desuden bliver de nuværende restriktioner forlænget til og med d. 18. oktober.

DGU tolker det således, at de nuværende m2 krav i restauranter fortsat er gældende, men maksimum størrelsen på ét samlet selskab er 50 personer. Der kan således fortsat være mere end 50 personer i restauranten på samme tid, hvis m2 retningslinjerne, afstandskrav og hygiejneforholdene er overholdt, dog maximalt 50 personer fra samme selskab.

Det betyder, at samlet spisning i forbindelse med turneringsaktiviteter eller andre arrangementer i golfklubben kun kan gennemføres, hvis der er tale om et selskab på mindre end 50 personer.

DGU understreger, at ovenstående er DGU’s nuværende fortolkning af restriktionerne, og at de løbende følger med i udmeldingerne fra myndighederne.

Klubben har yderligere besluttet, at:

  • Medlemslokalet, der har kunnet benyttes til servering og arrangementer for restauranten, nu ikke kan benyttes til dette mere.
  • Sekretariatet følger rådene om i videst muligt omfang at arbejde hjemmefra. Der vil være bemandet i de sædvanlige åbningstider, med mindst en person.

Restaurantens område (pejsestue, restaurationslokale og gul stue)

  • Klubbens restaurant lukker senest kl. 22.00.
  • Når du går gennem døren til restaurant fra hall eller terrasse gælder, at gæster skal bære mundbind*, når de ikke sidder ned. (Kravet om mundbind gælder tillige for ansatte, der har kontakt med gæster).

Reglerne omfatter ikke terrassen.

*Klubben vil forsøge at indkøbe mundbind, som kan erhverves i enten shop eller restaurant, men bedst er naturligvis, at de medbringes hjemmefra.

Afholdelse af aftalte arrangementer i restauranten tilpasses de opdaterede regler. Gennemførsel af disse aftales med restauratøren.

Vi anbefaler, at benytte GolfBox skærm i vognporten (foran indgang til omklædningsrum) fremfor den i klubhusets hall.

Driving range og træning

Ingen ændringer.

Spil på banerne

Ingen ændringer.

Klubaktiviteter, turneringer, KiK etc.

Ingen ændringer, men de enkelte aktiviteter vurderes separat for evt. tilretninger til de opdaterede regler, herunder forsamlingsforbud på 50. Specifikke oplysninger bliver sendt til deltagere i klubaktiviteten.


Alle opfordres afsluttende til at vise størst muligt hensyn og forståelse for de nye regler.
På forhånd tak.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til sekretariatet 45817444 eller mail kontor@fggolf.dk.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev