Overordnet plan for normalisering af golfspillet i Furesø Golfklub

Baggrund

Restriktionerne i Furesø Golfklub følger i det væsentligste DGU’s anbefalinger på baggrund af myndighedernes sundhedsfaglige anbefalinger.

Vi har desuden måtte lægge nogle begrænsninger på bestillingssystemet af hensyn til de mange, som pt. er hjemme fra arbejde og det afledte usædvanligt store pres på banen.

Det giver også den fordel, at vi kan ændre i tidsbestillingerne uden at skulle aflyse for mange allerede bookede tider. For at undgå ”hamstring” af tider har antallet af tider man kan have bestilt derfor været færre og tidshorisonten for bestillinger kortere end normalt. Desuden har der været begrænsning for gæstespil.

I takt med at samfundet åbnes, vil vi justere reglerne, dels fordi de sundhedsfaglige anbefalinger ændres, dels fordi flere vender tilbage til et normalt arbejdsliv, og der dermed bliver bedre plads på banen. Som det ser ud nu, vil forsamlingsforbuddet på 10 personer blive hævet til 30-50 den 8. juni og øges op til 500 primo august.

Plan

Vi har udarbejdet følgende plan for åbningen af spil på banen og træningsanlæg. Det er en foreløbig plan, som kan ændres i takt med de anvisninger, der offentliggøres fra myndigheder og DGU.

Fra onsdag den 13. maj til mandag d. 8. juni:

 • Antallet af bestilte tider øges til tre på hver bane to uger frem.
 • Fra mandag d. 25. maj: KiK-turneringer kan starte løbende og på en sløjfe, men uden samling.
 • Der genindføres forud reservationer for KiK-turneringer – tiderne frigives en uge før.
 • Der kan gennemføres klubturneringer mv. med løbende start, men uden samling (Fredagsturnering og RegionsGolf).
 • Der åbnes for greenfee gæster.

Fra 8. juni til primo august

 • Antallet af bestilte tider fastholdes til tre på hver bane og to uger frem.
 • Træningsanlæg frigives helt.
 • Klubturneringer med løbende start og op til 30-50 deltagere kan gennemføres med mulighed for samling og præmieuddeling (Søndagsturneringer og Spil & Spis).
 • Klubturneringer med gunstart op til 30-50 deltagere kan gennemføres med mulighed for samling og præmieuddeling (Torsdagsturneringer og Kaninklubben).
 • KiK-turneringer med op til 30-50 deltagere kan gennemføres med mulighed for samling.

Fra primo august

 • Antallet af bestilte tider øges til fire for hver bane.
 • Tidsrummet for tidsbestilling øges til tre uger frem.
 • Klubturneringer kan gennemføres – herunder med gunstart – efter en ny turneringsplan, og som har det samme antal turneringer, som oprindeligt var planlagt for efterårssæsonen. Vi har bedt turneringsudvalget om at komme med en ny turneringsplan hurtigst muligt, hvor de aflyste turneringer indtænkes.
 • Alle KiK-turneringer kan gennemføres med mulighed for samling.

Golfspil

Golfspil efter Corona-reglerne fortsætter indtil videre, og indtil der kommer nye retningslinjer fra DGU.

Restaurant

Restauranten åbner på et tidspunkt i uge 21. Samspillet mellem klubaktiviteter og restauranten afventer anbefalinger fra DGU samt åbning af klubhuset. Vi forventer at komme med et bud herpå i næste uge.

Klubhus

Åbningen af klubhus styres dels af anvisninger fra Rudersdal Kommune og anbefalinger fra DGU. Vi afventer dette.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev