Passagen fra H8 til H9

Passage fra Hestkøbgaards 8. green til 9. tee skal ske gennem parken.

Husk, at der er påbud om at benytte skovstien mellem H8’s green og H9’s teested.

Gør gerne din medspiller opmærksom på dette, skulle vedkommende have overset skiltet.

Det er forbundet med en risiko at gå direkte fra green til teested, og derfor er reglen indført. Alle må formodes at kende denne ordensregel, og nu er der sat skilt op igen for at nudge. 

Sager om overtrædelser overgår til Amatør & Ordensudvalg, der kan tildele en karantæne ved overtrædelse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev