Pres på banen og ledige tider

Baggrund

Der har i 2020 og i foråret været et stort pres på banen – som både har været udfordrende for at opretholde banens kvalitet og har skabt en diskussion i klubben om behovet for tiltag – herunder reduktion af medlemstallet.

Det må forventes at give anledning til en tiltrængt debat på generalforsamlingen i 2022.

Analyse

For at få et ordentligt grundlag for den løbende diskussionerne har jeg udarbejdet en analyse over belastningen på banen fra 2019 til og med juli 2021 som kan ses her.

Analysen vil senere på sæsonen blive opdateret.

Analysen viser i hovedtræk følgende:

 • Der har været en kraftig stigning i antallet af bestilte tider i 2020, som fortsatte i foråret 2021, men som hen over sommeren synes at være vendt.
 • Der er en stor og stigende ulighed blandt medlemmerne i antallet af bestilte tider. Omkring 6% af medlemmerne spiller rigtig meget og står for mellem 23 og 33% af samtlige tidsbestillinger.
 • Knap 30% af medlemmerne har bestilt ingen eller kun 1 runde på et år på 18 hulsbanen.
 • Medlemmer, der forlader klubben (ca. 175 om året), har væsentligt færre tider end gennemsnittet.
 • Hvis vi skal tilbage på 2019 niveau med udgangspunkt i belægningen i 2020, skal vi reducere medlemstallet med op mod 650 medlemmer med en massiv kontingentforøgelse som konsekvens.
 • Det er fortsat usikkert, hvordan presset på banen vil udvikle sig efter ophævelse af Corona-restriktionerne.

Anbefaling

Bestyrelsen anbefaler fortsat en afventende strategi med:

 • en moderat reduktion af medlemstallet
 • stram styring af antal tidsbestillinger for bedre fordeling medlemmerne imellem
 • fortsættelse af Marshalls-ordningen
 • fortsat indslusning af (færre) nye medlemmer – fortrinsvis juniorer og familiemedlemmer
 • og fastholdelse af eksisterende kontingentniveau

Ole Kjær
(næstformand)

Tilmeld dig vores nyhedsbrev