Resultater fra Generalforsamling d. 27/3-2022

Årsregnskab
Blev godkendt

Medlemskontingenter
Blev vedtaget

Forslag fra Else Kalstad m.fl.: Bestyrelsen pålægges at reducere det samlede antal medlemmer i Furesø Golfklub til under 1.450 inden udgangen af 2024
Forslaget blev ikke vedtaget

Forslag fra Thomas Barfoed: Afskaffelse af forudbetaling af greenfee
Forslaget blev ikke vedtaget

Forslag fra bestyrelsen: Mulighed for Digital afstemning ved force majeure
Forslaget blev vedtaget

Valg af formand
Benny Würtz blev valgt som formand for 2 år

Valg af øvrig bestyrelse
• Mette Møller og Ole Kjær fratrådte
• Charlotte Bjerre blev genvalgt
• Michael Ødum blev valgt
• Lisbeth Riggelsen blev valgt


Valg af revisor
ECO-TEAM Statsautoriseret revisionsanpartsselskab Peter Lind, Statsautoriseret revisor Blokken 90 3460 Birkerød blev genvalgt.

Mere info
Klik her og se alt relevant materiale udsendt til generalforsamlingen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev