Resultater fra Generalforsamling d. 27/3

Årsregnskab

Blev godkendt.

Medlemskontingenter

Blev vedtaget.

Forslag fra Else Kalstad m.fl.: Bestyrelsen pålægges at reducere det samlede antal medlemmer i Furesø Golfklub til under 1.450 inden udgangen af 2024

Forslaget blev ikke vedtaget.

Forslag fra Thomas Barfoed: Afskaffelse af forudbetaling af greenfee

Forslaget blev ikke vedtaget.

Forslag fra bestyrelsen: Mulighed for Digital afstemning ved force majeure

Forslaget blev vedtaget.

Valg af formand

Benny Würtz blev valgt som formand for 2 år.

Valg af øvrig bestyrelse

  • Mette Møller og Ole Kjær fratrådte
  • Charlotte Bjerre blev genvalgt
  • Michael Ødum blev valgt
  • Lisbeth Riggelsen blev valgt

Valg af revisor

ECO-TEAM Statsautoriseret revisionsanpartsselskab Peter Lind, Statsautoriseret revisor Blokken 90 3460 Birkerød blev genvalgt.

Se alt relevant materiale udsendt til generalforsamlingen HER.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev