Roughstrategi i FG

Hvert år omkring juni måned er der mange spørgsmål om og kommentarer til roughen i FG. Som information og dybere forståelse er her en artikel om den roughstrategi, vi har i FG.

Husk lokalregel E-5

Du kan ved en bold i rough benytte klubbens lokalregel E-5. Her en beskrivelse af, hvordan den kan benyttes ved en mistet bold i rough:

Når en bold er mistet i rough, må spilleren med 2 strafslag droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden skønnes mistet i rough.

Læs og se mere her:

Generelt: Lokalregel E-5 – Drop på fairway ved bold mistet eller Out of Bounds

Med specifikke illustrationer:  Standard lokalregel E-5

Hvorfor rough?

Roughen er og bliver ved med at være en del af banens væsentligste elementer. Roughen er både vigtig for spilleoplevelsen, banens sværhedsgrad/rating, det visuelle indtryk, og samtidig er der krav fra myndighederne omkring mængden og placering af roughen.

Rough og spilleoplevelse

Udfordringen med rough på banen ligger naturligvis i, at det kan være svært at finde sin bold, og at det derfor kan være et irritationsmoment, og noget som sinker spillet.

I forhold til spilleoplevelsen vil der være perioder, hvor roughen kan syntes urimelig. Der er en klar strategi med plejen, at vi vil have en tyndere rough. Men som med meget naturpleje tager det tid. I strategien er høstslæt (roughen bliver slået ned) det vigtigste redskab.

Høslæt

Hovedformålet med høslæt er at fjerne næring fra området, så roughen på sigt bliver så tynd, at den kan få lov at stå med alle de visuelle og naturmæssige fordele, det giver.

Tilvæksten i roughen kan naturligvis godt variere lidt fra år til år, alt efter vejr og vind, men vi ser helt klart, at den år for år bliver tyndere og tyndere, hvilket er meget positivt. Det kan ses på faldende mængde af afklip.

Baneudvalget er enige om, at roughen på visse huller allerede er tynd nok til, at det i visse år kan få lov til at blive stående, hvilket er helt i tråd med både arkitektens tanker og de krav, som myndighederne stiller til golfklubben.

Klippestrategi

De fleste år vil roughen blive klippet i midten af juni, hvilket også er tilfældet i år, og det er ikke helt tilfældigt. På det tidspunkt er roughen på sit ”højeste”, det vil sige, at planterne har brugt meget energi på at vokse og er efter klippet derfor mindre aggressive i tilvæksten.

Klippes der meget tidligere, vil vi se en kraftigere tilvækst og en fortætning af den nederste del af roughen, så det på sigt bliver vanskeligere af finde bolden. Og til sidst er det det tidspunkt, hvor vi kan fjerne mest næring fra området ved at fjerne alt afklippet. Ulempen er, at der er mange planter, der blomstrer på det tidspunkt, og vi mindsker derfor levestederne for tusindvis af insekter mm.

Målsætning

Klubbens målsætning om rough er at:

  • Udtynde og mindske væksten ved høslet
  • Kontrollere hurtigt voksende ukrudt ved slåning i udvalgte områder
  • Udmagre jorden ved opsamling af græsafklip
  • Øge biodiversiteten, bl.a. ved varieret klippetidspunkt og -frekvens

Tips

Skulle du lande i dyb rough og har fundet bolden, se et par tips her: ?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev