Status for Corona golfspil

Forløbet af de første 14 dage, hvor alle tre sløjfer har været åbne med de særlige Coronaregler, synes at have fungeret fint. Vi har generelt været flinke til at overholde de udstukne regler og anbefalinger om at holde afstand.

De fleste medlemmer har været ude at spille

Der har i påsken i år været flere medlemmer ude at spille end i den tilsvarende periode sidste år, hvor vejret også var fint. Det kan skyldes, at der har været flere hjemme fra arbejde, men også at vi har kunnet starte på 3 sløjfer, og at der har været stærk begrænsning for det antal tider, det enkelte medlem har kunnet lægge beslag på. Det er nu muligt at bekræfte sin tid via Golfbox app’en på ens telefon. Det opfordrer vi alle til at benytte og også at slette ens tid, hvis man alligevel ikke ønsker at bruge den.

Kun en spillereservation

Kombinationen af at spille 9-hullers runder, og at man højst kan have én reservation, betyder selvfølgelig at nogle af de medlemmer, som har været vant til at spille hyppigt og måske 18-huls runder, har måttet give plads til medlemmer, der normalt ikke spiller så hyppigt.

Hver gang man booker i Golfbox, får man besked om kun at have en reservation. Alligevel har der været medlemmer, som har booket flere tider ad gangen på forskellige sløjfer. Golfbox kan ikke forhindre en sådan dobbeltbookning. Hvis andre booker en tid for en, og man har en tid i forvejen, skal man derfor hurtigt få afmeldt en af dem. Hvis man er i tvivl, om man har reserveret mere end én tid, kan man under ”Mine Tider” se det aktuelle antal. Sekretariatet fører kontrol med dobbelt (eller tredobbelt) bookninger. Der bliver giver advarsel og evt. idømt spillekarantæne.

I takt med at samfundet åbnes, og spilleomfanget daler, kan vi formentlig slække på kravet om kun at have en reservation.

Tag hensyn til særligt udsatte

Anbefalingen om at spille med faste spillepartnere hænger sammen med at formindske risikoen for virusspredning, selvom den formentlig er lille ved golfspil. Desuden er en stor del af vores medlemmer i den særlige risikogruppe eller lever sammen med en, der er, og derfor er særlig forsigtig ved samvær med andre. For de pågældende kan det være en befrielse at spille en runde golf, men de kan have behov for at spille alene eller spille med en fast spillepartner for ikke at udsætte sig selv eller en samboende for en livstruende smitte. Vi appellerer stærkt til, at alle respekterer et sådant ønske.

Mulighed for blokering af tider skal ikke misbruges

Vi har således givet mulighed for at medlemmer, der ønsker at spiller alene, kan blokere for at andre kobler sig på bolden. Ordningen videreføres nu på 18-hulsbanen, så medlemmer, der for at minimere smitterisiko ønsker at spille 18 huller med faste spillemakkere i 2- eller 3 bolde, kan blokere for andre.

Desværre har vi oplevet, at enkelte har misbrugt denne mulighed til at få flere tider eller spille på en blokeret tid. Disse er alle kontaktet, og der er tildelt de første advarsler.

Godt flow på banen

Alle har formentlig oplevet et godt flow på banen, fordi vi har spillet i 2-bolde. For fortsat at sikre bedst muligt flow har vi dels åbnet op for at lukke igennem, dels indført en midlertidig lokalregel om at droppe ud fra rough eller out of bounds.  Ledetiden er reduceret til et minut. Herefter skal en ventende bold lukkes igennem. (Se de nye regler HER). Sørg for at holde afstand ved at lukke igennem på fairways.

Vi har desuden – indtil videre – reserveret 9-hulsbanen til 1- og 2-bolde, mens 1-bolde ikke må spille på 18-hulsbanen. Også her kan man ”snyde” systemet ved at benytte blokeringer og alligevel spille som single. Det vil blive påtalt og ved gentagelse kunne føre til karantæne.

Vi appellerer til alle om at benytte de nye regler til at holde et godt spilletempo og sørge for at spillet glider fornuftigt.

Par 3-banen fri til bestilling

De to store baner bliver hurtigt fuldt belagt, og det kan være vanskeligt at finde en tid inden for de nærmeste par dage, medmindre man kan spille sent eftermiddag. På par 3-banen er der imidlertid masser af ledige tider, og tidsbestillinger her tæller ikke med til bestilling på den store bane. Brug f.eks. banen til at træne det korte spil. Banen er sat op med Coronaregler, dvs. med forhøjning af hullets bund, tildækninger og fjernelse af river.

Justering af spillereglerne

Vi har valgt en tilgang, hvor vi spiller golf efter ganske strikse krav til afstand, minimering af smittespredning og respekt for, at alle kan komme til at spille. Vi følger udviklingen nøje og vil naturligvis efter bedste evne justere uhensigtsmæssigheder hen ad vejen. Vi takker medlemmerne for den gode ro og orden, I har udvist de første 14 dage af en omskiftelig sæsonstart.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev