Undgå mus i bagrummet

Vi skal venligst henstille alle med et bagrum til at sørge for, at deres bagrum er rydeligt, så risikoen for indtrængen af mus minimeres.

Alt papir, som har været i forbindelse med madvarer og lignende, vil tiltrække mus og bør derfor fjernes.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev