Bestyrelsen informerer

Tagprojekt

Baggrund:

Vi har kunnet konstatere en stærk erodering på tagplader på maskin- og staklade, der har forårsaget utætheder og til tider kraftig vandindtrængning. Nu er kommunen klar til udskiftning.

Tage og solceller

Så nu udskiftes begge tage. Vi har haft et ønske om at hvis tagene blev udskiftet at man så også opsatte solceller. Dette ønske er også imødekommet så der i forbindelse med projektet opsættes holdere til et evt. kommende solcelleanlæg. Tilladelsen til et sådant skal igennem et andet udvalg og har en lidt længere tidshorisont, men det er positivt at vi forbereder os og holder muligheden åbent.

Info og tagprojekt

  • Staklade opstart ultimo februar
  • Maskingården opstartes forventeligt ca. ultimo marts
  • Projektet indebærer udskiftning af alle eternitplader (med nye) på begge bygninger. Kviste bevares og istandsættes også.
  • Projektet har logistisk indflydelse på både restaurant og greenkeeperes dagligdag, så etablering og drift af byggeplads foretages i et samarbejde med alle berørte.
  • Der vil være ugentlige byggemøder.

Generalforsamling

Husk generalforsamling d. 19/3-2023 kl. 10.00 på Birkerød gymnasium. Der vil medio februar udsendes yderligere info vedr. indkomne forslag og kandidater.  Primo marts udsendes den fuldstændige indkaldelse og regnskab.

Fuglekasser

Klubben støtter et nyt frivilligt initiativ vedr. opsætning af fuglekasser på baneanlægget. Læs mere i nyheder HER

Erhvervs- og sponsorudvalget har også doneret til fuglekasser, det kan du også gøre som firma eller privatperson, send en mail til kontor@fggolf.dk er du interesseret – det er muligt at få sit navn på også!

Rating

Vores bane er blevet ratet. Når sæsonen starter til foråret, vil det være med en ny rating af vores baner.

DGU har lavet en opdatering, som indebærer at alle tre sløjfer er blevet vurderet en lille smule sværere sammenlignet med andre golfbaner.

Ændringerne betyder nye konverteringsnøgler og dermed ændrede spillehandicaps. For spillere med lavt handicap vil det kun sjældent have betydning, mens spillere med middel eller højt handicap kan opleve at de tildeles et slag eller to mere

Læs mere under nyheder HER

Næste bestyrelsesmøde

23. februar

Tilmeld dig vores nyhedsbrev