Breddegolf

Hold - Regionsgolf

I 2022 sæsonen stiller FG med i alt 14 hold i Regionsgolf – 2 mere end sidste år – fordelt på følgende rækker:

A, Senior A (2 hold), Senior B (2 hold), Senior C (2 hold), Veteran A, Veteran B, Veteran C (2 hold), Superveteran B og Superveteran C (2 hold).

  • Alle tilmeldte, der opfylder betingelserne kommer på et hold. Den endelige holdfordeling, der er baseret på handicap og alder, fastlægges af Regionsgolfudvalget i begyndelsen af året.
  • Ved sæsonstart meldes holdene ud, og man kan se, hvilken pulje det enkelte hold er placeret i på Puljer og Stilling – Øst – RegionsGolf Danmark (rgd.dk).
  • Hvert hold er tildelt en holdkaptajn. Holdkaptajnen sætter holdet til kampene ud fra bruttotruppen således, at der sættes som udgangspunkt stærkest mulige hold i hver runde – udvalgt efter klart kommunikerede principper.
  • Bruttotrupperne har som regel flere end de 6 spillere, der skal bruges i kampe, hvorfor der kan forekomme kvalifikationsspil forud for kampene.
  • Hvis der er brug for reserver ud over bruttotruppen, vælges de fra andre Regionsgolfhold (for A-hold eventuelt fra Eliten / Danmarksturneringen), og, hvis det heller ikke er muligt, blandt andre medlemmer af FG med fuldt medlemskab.
  • Ud over kampene er der typisk også træningsrunder, fælles træning, kvalifikationsrunder og andre holdaktiviteter.

Eventuelle ønsker om skift fra et hold til et andet, skal aftales med begge kaptajner, og efterfølgende meddeles til Regionsgolfudvalget.

Hold – Divisionsgolf i breddesporten

I 2022 sæsonen deltager 3. herrehold (5. division), Veteranhold (Kvalifikationsrækken) og Superveteranhold (Kvalifikationsrækken).