Er vi for mange medlemmer i FG?

Udfordringerne

Det er tydeligt, at vi i 2020 har haft et (ekstra) stort pres på vores bane. Det gør, at der er færre frie tider til det enkelte medlem. Med flere på banen kan man ofte også opleve et mere langsomt spille flow.

Diskussionen

Hvor mange medlemmer skal vi være? En vigtig og længerevarende debat, der foruden antal medlemmer berører størrelsen på kontingentet og måske også, hvilken slags klub vi gerne vil være?

Årlige medlemstal

Klubben og DGU angiver medlemstal på to forskellige tidspunkter. DGU angiver ultimo tredje kvartal, lige inden klubben effektuerer vores udmeldelser for sæsonen. Vi opgør antallet sidst på året, hvor alle udmeldelser og kategoriskift er gennemført. De to tal vil således aldrig være ens. DGUs tal uden årets udmeldelser etc. vil altid være højere. Vi går altid efter at have det antal medlemmer, som fremgår af klubbens budget for året. Vi rammer aldrig 100%, da det er svært at forudsige nøjagtig, hvor mange der melder sig ud. Men vi er altid rimeligt tæt på det budgetterede – nogle år lidt over, andre under.

Er vi blevet flere?

Igennem det sidste år har vi haft nogenlunde samme antal medlemmer. Vi er altså ikke blevet flere i FG.

Hvad med medlemmer i 2020?

I budget 2020 havde vi et budget måltal på 1.633 fuldtids- og flexmedlemmer. Vi endte på 1.676 – altså noget over budget. Årsagerne var vores store fokus på at uddanne nye spillere. Det valgte vi aktivt, da Corona-økonomien truede.  Dette blev suppleret med et usædvanlig lavt antal udmeldelser, fordi golf blev populært igen. Set i bakspejlet blev der nok optaget for mange prøvemedlemmer.

Antal spillede runder

Som i andre danske golfklubber er antal spillede runder eksploderet i 2020. Der blev spillet i snit ca. 40 % flere runder end i 2019. Det betyder, at den enkelte spiller har oplevet markant færre ledige tider end i 2019.

Hvem spiller?

Hvem er det, der ”fylder” på vores bane:

  • Tallene på ugens to baner viser, at det er de ældre, der bestiller mest: ca. 40 tider i snit om året.
  • De midaldrende bestiller noget mindre (ca. 38 tider), og de unge bestiller endnu mindre (ca. 15 runder).
  • Begynderne (prøvemedlemmerne) bestiller i snit mindst (ca. 18, men det er 9-hulsrunder runder/år).

Hvem spiller meget?

En mindre gruppe, ca. 5% af medlemmerne, tegner sig for knap 30 % af de samlede bestilte tider. Det er således en forholdsvis begrænset andel af medlemmerne, der lægger det store pres på banen.

Hvad sker der i 2021?

Ingen kan spå om Corona, men vi kan antage, at der stadig vil være et stort pres på baneanlægget i 2021. Derfor arbejdes der på tiltag, der optimerer antallet af frie tider og spillets flow. Der arbejdes konkret på:

  • En Bane Marshall ordning. Vi ansætter Bane Marshalls, der skal sikre god service, optimeret tidslogistik/flowkontrol, og at de tider, der bestilles, også benyttes.
  • Antallet af aktive medlemmer reduceres med 50 medlemmer, uden kontingenterne løber fra prisudviklingen.
  • En ny greenfeepolitik med højere priser og restriktioner, der samtidig tilgodeser medlemsgæster.
  • Der er indført ventelister. De bevares i 2021, og der vil ikke skulle uddannes mange begyndere i år.

Yderligere info

Hvis du ønsker at grave mere ned i de bagved tal, så læs dette baggrundsnotat.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev